Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Ekološke dozvole

Obnovljena ekološka dozvola broj 02/3-370-2440/15 od 25.09.2015. godine, izdata Privrednom društvu ''Braća Lazić'' DOO Dvorovi 70.76KB
Ekološka dozvola ZR ''Stef-mark plast'' Bijeljina, Oleg Krndija 63.92KB
Ekološka dozvola Zoranu Mijatoviću za izgrađeni auto servis koji je u sklopu porodično stambenog objekta u ulici Alekse Šantića bb. u Bijeljini 334.59KB
Rješenje kojim se odbija zahtjev u ponovljenom postupku Mijatović Zorana iz Bijeljine za izdavanje ekološke dozvole za legalizaciju poslovnog objekta – auto servisa koji je u sklopu porodičnog stambenog objekta u ulici Skendera Kulenovića br. 46 u Bijeljini 124.51KB
Obnovljena ekološka dozvola Privr. društvu Kiko D.O.O. D. Crnjelovo za posl.objekat-magacinski prostor sa ink.stanicom i mješaonom stočne hrane u Agrotržnom centru u Bijeljini 155.07KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''Mlin Pavlović'' D.O.O. Gornje Crnjelovo za izgrađenu farmu za tov junadi u Gornjem Crnjelovu 156.16KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu Milić miks D.O.O. Bijeljina za izgrađeni pogon za prikupljanje, transport, skladištenje, tretman, distribuciju i odlaganje neopasnog otpada u Hasama 158.17KB
Ekološka dozvola Živanu Marinkoviću za vulkanizersku radnju na Pavlovića putu 147.36KB
Ekološka dozvola Kazneno-popravnom zavodu Bijeljina za izgradnju pratećeg proizvodnog objekta - farme svinja u sklopu kompleksa Kazneno-popravnog zavoda u Bijeljini 153.55KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "Rakić komerc" d.o.o. Batković za farmu za proizvodnju konzumnih jaja u Batkoviću 148.45KB
Obnavljena Ekološka dozvola broj 02/3-370-606/14 od 24.04.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''MONACO'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Stević Ljubomir, sa rokom važenja do 07.03.2024. godine, za benzisku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Srednjem Dragaljevcu, na parceli označenoj kao k.p. br.297/2 k.o. Srednji Dragaljevac 141.54KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''TOP TIM" , odgovorno lice Radenko Jeftić, za građenje poslovno-proizvodnog objekta (fazna izgradnja) u Industrijskoj zoni 2 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 721/58, k.o. Bijeljina Selo 132.3KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''Bistrik'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Mile Đurić, za građenje poslovno-proizvodnog objekta, koji se nalazi u Industrijskoj zoni 3, na zemljištu označenom kao k.p. br. 728/123 i 728/113, k.o. Bijeljina Selo 130.97KB
Obnavljena Ekološka dozvola broj 02/3-370-481/14 od 03.04.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''EDINTHON'' D.O.O. Vršani, odgovorno lice Knežević Grujica, sa rokom važenja do 18.02.2024. godine, za poslovno –proizvodne objekte za proizvodnju boja i fasadnih materijala, koji se nalaze u Vršanima, na parceli označenoj kao k.p. br.1810/2 i 1810/3 k.o. Vršani 137.73KB
Obnavljena Ekološka dozvola broj 02/3-370-358/14 od 11.03.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''Braća Lazić'' D.O.O. Dvorovi, odgovorno lice Ljubiša Lazić, sa rokom važenja do 15.02.2024. godine, za poslovni objekat-pekare, koja se nalazi u ulici Karađorđeva bb. u Dvorovima, na parceli označenoj kao k.p. br.62 i 53, upisane u z.k.uložak br.1243/2 k.o. Dvorovi 127.83KB
Obnovljena Ekološka dozvola broj 02/3-370-130/14 od 18.02.2014. godine, izdata Zanatskoj pekarskoj radnji ''Podrinje'' Janja, odgovorno lice Hodaj Neđmedin, sa rokom važenja do 06.02.2024. godine, za iznajmljeni poslovni objekat-pekare, koja se nalazi u ulici Karađorđeva br.208. u Janji, na parceli označenoj kao k.p. br.2728, upisane u z.k.uložak br.3071 k.o.Janja 1 130.27KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-55/14 od 04.02.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''BP Petrić'' D.O.O. Vršani, odgovorno lice Risto Petrić, sa rokom važenja do 21.01.2024. godine, za benzisku i plinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Vršanima, na parceli označenoj kao kč. br.1266/04 k.o.Vršani 139.17KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-53/14 od 04.02.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''BP Petrić'' D.O.O. Vršani, odgovorno lice Risto Petrić, sa rokom važenja do 21.01.2024. godine, za benzisku i plinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u ulici Pantelinska bb u Bijeljini, na parceli označenoj kao k.p. br.6206/09 k.o.Bijeljina 1 139.06KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-55/14 od 04.02.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''BP Petrić'' D.O.O. Vršani, odgovorno lice Risto Petrić, sa rokom važenja do 18.01.2024. godine, za benzisku i plinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u ulici Karađorđeva br.27 u Janji, na parceli označenoj kao k.p. br.764/1 i 765, k.o.Janja 142.77KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-471/14 od 21.03.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''NOVOFORM'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Predrag Bajić, sa rokom važenja do 10.01.2024. godine, za fabriku za proizvodnju namještaja i građevinske stolarije, koja se nalazi na Pavlovića putu br.16, na parceli označenoj po novom katastarskom premjeru kao k.p. br.1322/164, upisana u k.k. uložak broj 2147 k.o.Bijeljina Selo. 132.84KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-101/14 od 03.02.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''Bobar Autosemberija'' D.O.O. Bijeljina, a sada Privrednom društvu ''Braco i sinovi'' D.O.O. Brčko, P.J. 2 ''Barel'' Bijeljina odgovorno lice Željko Vrkačević, sa rokom važenja do 16.01.2024. godine, za benzisku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u ulici Filipa Višnjića br.211 u Bijeljini, na parceli označenoj kao k.p. br.4409, upisane u k.k.ul. 3 k.o.Bijeljina 1 143.83KB
Ekološka dozvola Milošević Zoranu iz Bijeljine za građenje proizvodno-poslovnog objekta, koji se nalazi u Ulici semberskih ratara broj 118, na zemljištu označenom kao k.p. br. 410/4, k.o. Bijeljina Selo 132.35KB
Obnovljena ekološka dozvola Zanatskoj radnji-BRENTA ''BADžE'' u Glavičicama 87.7KB
Obnovljena ekološka dozvola Zanatskoj radnji pekara ''KLAS-B'' za poslovni objekat-pekare u Ulici Stefana Dečanskog 2 86.27KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''Monterm'' D.O.O. Bijeljina za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta, koji će se nalaziti u Industrijskoj zoni 2 132KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''Dekor centar'' D.O.O. Bijeljina za izgradnju proizvodnog objekta, koji će se nalaziti u Industrijskoj zoni 2 87.37KB
Ekološka dozvola Zanatsko grafičkoj radnji ''Dekorart štamparija'' Bijeljina za izgrađenu zanatsku radnju-štamparije, koja se nalazi u Ulici Laze Kostića broj 96 88KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu 'Stojanović i sin' D.O.O. Ruhotina za poslovni objekat-mlina sa pratećim sadržajima u Ruhotini 95.82KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''Nešković'' D.O.O. Bijeljina, za rekonstrukciju i nadogradnju postojećeg poslovnog objekta i dogradnju objekta sa izgradnjom benzinske stanice u Sremskoj ulici broj 2. u Bijeljini 141.74KB
Obnova ekoloških dozvola Privrednom društvu ''SAVIĆ COMPANY" D.O.O. Bijeljina, za proizvodno-poslovni kompleks stočne hrane, koji se nalazi u naselju Novi Dvorovi, Ulica Majevičkih brigada kvart 52. br.31 142.63KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu 'Logo' D.O.O. Bijeljina za izgradnju proizvodno- poslovnog objekta u Industrijskoj zoni 2 u Bijeljini 93.34KB
Revizija ekološke dozvole Privrednom društvu "VINER FA" za iznajmljeni poslovni objekat 88.79KB
Revizija ekološke dozvole Privrednom društvu "Agrotehnika" D.O.O. Bijeljina za benzisku stanicu sa pratećim sadržajima 105.91KB
Ekološka dozvola Draženko Rašević za izgradnju poslovnih objekata proizvodno uslužnog kompleksa (fazna izgradnja) u Industrijskoj zoni 2 90.64KB
Revizija ekološke dozvole Privrednom društvu "Poligarden" d.o.o. Donje Crnjelovo 86.46KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "NEŠKOVIĆ" D.O.O. Bijeljina za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja je sa sjeverozapadne strane ograničena magistralnim putem M-18, dionicom Rača-Gojsovac 100.88KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu 'Braća Erić' D.O.O. Trnjaci za poslovni objekat-pekare, koja se nalazi u Trnjacima na magistralnom putu Bijeljina-Rača 91.37KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu 'Mega drvo' D.O.O. Bijeljina za fabriku za proizvodnju rezane građe i namještaja, koja se nalazi uz magistralni put Bijeljina-Brčko, na zemljištu označenom kao par 99.22KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "Jović S & D" D.O.O. Ugljevik za pogon za proizvodnju betona i postrojenje za eksploataciju i separaciju šljunka koji se nalazi u Johovcu 102.14KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva "Mlin Pavlović" D.O.O. Gornje Crnjelovo, za proizvodne objekte za proizvodnju mlinskih proizvoda i proizvodnju stočne hrane 103.72KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "CSP" D.O.O. Dvorovi-Bijeljina za izgradnju betonare sa separacijom, koja će se nalaziti u Dvorovima 93.13KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "Nešković" D.O.O. Bijeljina za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja će se nalaziti na Regionalnom putu Rača-Vršani u mjestu Gornjem Crnjelovu 99.34KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva "G-PETROL" D.O.O.Sarajevo PJ Bijeljina, koja se nalazi u ulici Stefana Dečanskog broj 119. u Bijeljini 180.73KB
Obnova ekološke dozvole Zanatskoj radnji-mlin "Zlatni klas" Trnjaci 93.08KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "ICM" D.O.O. Bijeljina za izgrađeni poslovni objekat za skladištenje lijekova i medicinske opreme, koji se nalazi u ulici Donja Ljeljenča broj 45. 85.81KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva Mlin "Tomić" za poslovni objekat-mlin, koji se nalazi u Trnjacima 141.8KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva Mlin "Blagojević" za poslovni objekat-mlin, koji se nalazi u Kojčinovcu 145.55KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva "Milkus" D.O.O. Pale za pogon za prikupljanje i reciklažu metalnog otpada, koji se nalazi u Velikoj Obarskoj 129.19KB
Obnova ekološke dozvole Privrednom društvu "TALUM" D.O.O. Bijeljina, za poslovno-proizvodni objekat u Industrijskoj zoni III 127.24KB
Obnova ekološke dozvole Privrednom društvu "NEŠKOVIĆ" D.O.O. Bijeljina za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, u ulici Srpske Vojske broj 328 130.75KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "KOVAČNICA SAKRAMENTSKI" D.O.O. Bijeljina za proizvodno-poslovni objekat (izrada kovane galanterije), koji se nalazi u Hasama broj 36 150.3KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva "Bingo" D.O.O. export-import Tuzla P.J. broj 145 "Hipermarket" Bijeljina 129.63KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "Herba-Komerc" D.O.O.Bijeljina za iznajmljeni pogon za pakovanje sredstava za zaštitu bilja 145.29KB
Obnova ekološke dozvole Privrednom društvu 'Spektar Drink' D.O.O. Bijeljina za pogone za proizvodnju prehrambenih proizvoda u Patkovači 131.62KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu 'STIRODOM' D.O.O. Bijeljina za poslovno-proizvodni objekat za proizvodnju stiropora, koji se nalaziti na Pavlovića putu broj 15 59.48KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "MB PLUS" D.O.O. Dvorovi za pogon za primarnu preradu drveta 83.58KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "MDI Company" D.O.O. Bijeljina za izgradnju poslovno- proizvodnog objekta 78.37KB
Obnova ekološke dozvole Privrednom društvu "HY-POWER-FLEXOMATIC" D.O.O. Bijeljina pogon za proizvodnju i montažu hidrauličnih crijeva, koji se nalazi u Industrijskoj zoni III 75.57KB
Obnova ekološke dozvole Privrednom društvu "Kofikom produkt" D.O.O. Bijeljina-Glavičice za poslovni objekat - pržionica kafe u Glavičicama 77.78KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "MZ promet" za proizvodno - skladišni objekat, na lokalitetu Dijelovi- Pavlovića put 66.44KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "Tropik maloprodaja" za poslovni objekat-tržni centar na Pavlovića putu- Bijeljina 91.23KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "Dekor centar" za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta u ulici Stefana Dečanskog broj 240 Bijeljina 81.99KB
Ekološka dozvola Zanatskoj radnji-autoservis "CITI CAR" Ljeljenča za izgrđeni autoservis u Ljeljenči 82.64KB
Ekološka dozvola Mesnoj industriji D.O.O. "ZP KOMERC" Vršani za izgrađeni objekat klaonice sa preradom mesa i proizvodnju proizvoda od mesa u Vršanima 85.3KB
Ekološka dozvola Jeftić Aleksandru iz Amajlija za izgradnju farme za uzgoj bikova u Amajlijama 81.4KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "STEMIL" D.O.O. Bijeljina za pogon za proizvodnju PVC i AL stolarije 80.23KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "Nešković" za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima u Janji 94.12KB
Ekološka dozvola Đukić zanatsko limarskoj radnji "Limar Đukić" Bijeljina, za izgrađenu limarsku radnju u ulici Stefana Dečanskog broj 242A NANB
Obnova ekološke dozvole A.D. "Orao" Bijeljina za ispitnu stanicu za turbomlazne motore u ulici Šabačkih đaka bb u Bijeljini 77.6KB
Ekološka dozvola Krstić Žikici iz Velike Obraske za izgrađenu benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima u Velikoj Obarskoj bb NANB
Ekološka dozvola Zanatskoj radnji 'Mega plast' Bijeljina za poslovno-proizvodni objekat za proizvodnju PVC i AL stolarije 79.9KB
Ekološka dozvola "Nešković" D.O.O. Bijeljina, za stanicu za snabdjevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom u sklopu benzinske stanice sa pratećim sadržajima u Donjoj Čađavici 83.41KB
Ekološka dozvola "MONACO" D.O.O. Bijeljina, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima na Agrotržnom centru u Bijeljini 99.78KB
Ekološka dozvola "Mljekara Dule" D.O.O. Srednji Dragaljevac, za mljekaru u Srednjem Dragaljevcu 88.98KB
Ekološka dozvola "Finalprom" D.O.O. Bijeljina, za skladišni prostor na Pavlovića putu 80.52KB
Obnova ekološke dozvole ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D.R.J."Elektrodistribucija" Bijeljina, sa pogonskom zgradom u Dvorovima NANB
Obnova ekološke dozvole ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D.R.J."Elektrodistribucija" Bijeljina, sa pogonskom zgradom u Bijeljini NANB
Obnova ekološke dozvole ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D.R.J."Elektrodistribucija" Bijeljina, sa pogonskom zgradom u Ostojićevu NANB
Obnova ekološke dozvole ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D.R.J."Elektrodistribucija" Bijeljina, sa pogonskom zgradom u Bijeljina 2 NANB
Obnova ekološke dozvole ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D.R.J."Elektrodistribucija" Bijeljina, za TC 35/10kV sa pogonskom zgradom u Donjoj Čađavici NANB
Obnova ekološke dozvole "Globus" D.O.O. Dvorovi, za farmu za tov svinja u Dvorovima 78.43KB
Obnova ekološke dozvole "Tanasić" D.O.O. Dvorovi, za pogon za preradu voća i povrća u Dvorovima 77.36KB
Ekološka dozvola Ćato Vitomir iz Patkovače, za primarnu preradu drveta u Pučilama 93.86KB
Obnova ekološke dozvole "MDM Stankom" D.O.O. Brčko, za pogon za izradu metalne galanterije u Bijeljini 73.93KB
Obnova ekološke dozvole "Intergaj" D.O.O. Bijeljina, za kompleks za skladištenje žitarica u Dvorovima 66.79KB
Ekološka dozvola Milošević Danica iz Patkovače, za pogon za proizvodnju namještaja u Popovima 77.53KB
Ekološka dozvola "AGRIMATCO" D.O.O.Bijeljina, za poslovni objekat za skladištenje i prodaju sredstava za zaštitu bilja, đubriva i sjemenskog materijala u Ljeljenči 81.89KB
Ekološka dozvola Stajić Nikoli iz Bijeljine, za proizvodno - prodajni objekat (za proizvodnju metalne galanterije i mašinska obrada metala u Industrijskoj zoni II 78.49KB
Obnova ekološke dozvole "VID INOX" D.O.O. Bijeljina, za autopraonicu u Bijeljini 69.06KB
Ekološka dozvola "SCHROTT" D.O.O. Bijeljina, za iznajmljeni poslovni objekat za prikupljanje metalnog otpada u Bijeljini 1 79.83KB
Obnova ekološke dozvole "Pansion" D.O.O. Triješnica, za pilanu u Triješnici 70.92KB