Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

2019. godina


REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
SKUPŠTINA GRADA BIJELjINA
Stručna služba Skupštine Grada
 
Broj: 01-013-1-29/19
Datum, 29.  januar 2019. godine
 
PREDMET:   Poziv na pretplatu na "Službeni glasnik Grada Bijeljina" u 2019. godini
 
Stručna služba Skupštine Grada Bijeljina izdaje „Službeni glasnik Grada Bijeljina“ u kom se objavljuju odluke i drugi akti koje donosi Skupština i Gradonačelnik Grada Bijeljina kao i akti drugih rgana i organizacija za koje je predviđena službena objava.
Da bi Stručna služba dostavljala „Službeni glasnik Grada Bijeljina“ potrebno je da se zainteresovana fizička i pravna lica na njega pretplate.
Pretplata za „Službeni glasnik Grada Bijeljina“ u 2019. godini iznosi 100,00 KM (u cijenu su uračunati troškovi poštarine).
Da bi se pretplatila na „Službeni glasnik Grada Bijeljina“, zainteresovana fizička i pravna lica Stručnoj službi Skupštine Grada Bijeljina treba da dostave narudžbenicu sa
navedenim punim nazivom, tačnom adresom i brojem telefona. Ukoliko naručilac do sada nije bio pretplaćen na „Službeni glasnik Grada Bijeljina“, pored navedenih podataka treba da dostavi i potvrdu o registraciji JIB (za pravna lica), Uvjerenje o PDV-u (ukoliko je u sistemu PDV-a), a za fizička lica JMBG, kako bi Odjeljenje za finansije moglo da ispostavi fakturu.
 
 
 SEKRETAR SKUPŠTINE GRADA BIJELjINA
 
  Miodrag Bešlić, s.r.


Hronološki registar za 2019. godinu 608.31KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 24/19 od 27. decembar 2019. 402.19KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 23/19 od 12. decembar 2019. 1.2MB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 22/19 od 29. novembra 2019. 143.66KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 21/19 od 13. novembra 2019. 152.72KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 20/19 od 4. novembra 2019. 622.45KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 19/19 od 2. oktobra 2019. 109.92KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 18/19 od 2. oktobra 2019. 128.85KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 17/19 od 23. septembra 2019. 195.5KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 16/19 od 29. avgusta 2019. 202.96KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 15/19 od 2.avgusta 2019. 190.57KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 14/19 od 19. jula 2019. 205.61KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 13/19 od 27. juna 2019. 1.65MB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 12/19 od 13. juna 2019. 271.26KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 11/19 od 29. maja 2019. 223.79KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 10/19 od 16. maja 2019. 124.92KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 09/19 od 30. aprila 2019. 272.55KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 08/19 od 22. aprila 2019. 264.86KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 07/19 od 2. aprila 2019. 197.86KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 06/19 od 22.03.2019. 1.62MB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 05/19 od 13.03.2019. 243.21KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 04/19 od 27.02.2019. 150.59KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 03/19 od 07.02.2019. 433.68KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 02/19 od 01.02.2019. 365.46KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 01/19 od 15.01.2019. 119.78KB