Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Stručna služba Skupštine Grada

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300  Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 109
Faks: +387 (0)55 209 755

Sekretar Skupštine Grada: Dejan Blagojević

Adresa elektronske pošte: [email protected]

 

Stručna služba Skupštine Grada obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine Grada i skupštinskih radnih tijela, pruža stručnu pomoć odbornicima u vršenju odborničkih prava i dužnosti, vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe klubova odbornika, odborničke i poslaničke kancelarije, organizacione i druge poslove za održavanje sjednica Skupštine Grada i skupštinskih radnih tijela, stručne i administrativne poslove obrade usvojenih akata Skupštine Grada i skupštinskih radnih tijela, izdavanje "Službenog glasnika Grada Bijeljina" i vrši druge poslove u skladu sa Statutom Grada, Poslovnikom Skupštine Grada, Odlukom o osnivanju Stručne službe Skupštine Grada Bijeljina ("Službeni glasnik Grada Bijeljina", br. 11/17), Pravilnikom i drugim propisima.


U oblasti planiranja rada i izvještavanja iz djelokruga rada, Služba naročito:
- izrađuje godišnji operativni plan rada, u skladu sa propisanom metodologijom, prati njegovu realizaciju i Gradonačelniku podnosi periodične izvještaje,
- prikuplja podatke, priprema razne analize, izvještaje i informacije u djelokrugu  rada i dostavlja nadležnim gradskim i drugim organima,
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
- učestvuje u predlaganju i pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije, u okviru djelokruga rada,
- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika predsjednika Skupštine i poslove koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.