Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Pristup informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI)

Šta je Zakon o slobodi pristupa informacijama?

Zakon o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI) u RS („Službeni glasnik RS“, broj 20/01) – utvrđuje opšte pravo javnosti na pristup informacijama koje su pod kontrolom javnih organa „u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa javnim interesom“.

Javni pristup informacijama u posjedu javnih organa ima tri bitna cilja:

- Podstiče veću otvorenost i odgovornost javnih organa pri  donošenju odluka;
- Unapređuje demokratiju promovišući učešće javnosti pri donošenju odluka javnih organa;
- Doprinosi borbi protiv korupcije i lošeg rukovođenja.

Postupak pristupa informacijama

Pravo na pristup informacijama se može ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva, koji treba da ispuni sledeće uslove:
- Da je u pisanom obliku na jednom od službenih jezika u Republici Srpskoj;
- Da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju tražene informacije, kako bi se omogućilo lakše pronalaženje informacije;
- Da sadrži ime i prezime podnosioca zahtjev, njegovu adresu, a po mogućnosti i broj telefona;
- Da je naveden način na koji podnosilac zahtjeva želi pristupiti informacijama.

Pristup informacijama se omogućava na sledeće načine:

- Pristup originalu informacije kako bi se mogao izvršiti lični uvid;
- Fotokopiranjem informacije i ličnim preuzimanjem ili dostavom na kućnu adresu (prvih 10 stranica kopije su besplatne; ako fotokopija informacije iznosi manje od 10 besplatnih stranica, onda se ta informacija dostavlja putem pošte, na kućnu adresu podnosioca zahtjeva).

Koje su vrste informacija izuzete od objavljivanja?

ZOSPI dozvoljava javnim organima da traže izuzetak od objavljivanja informacija u tri slučaja:

- Objavljivanjem informacija osnovano se može očekivati izazivanje značajne štete legitimnim funkcijama vlade (npr. nacionalna bezbjednost, odbrana, sprečavanje kriminala ili javna bezbjednost);
- Objavljivanje informacija bi naškodilo povjerljivim komercijalnim interesima treće strane;
- Tražena informacija uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica.

Naknade za podnošenje zahtjeva

Za podnesene zahtjeve, rješenja ili obavještenja ne naplaćuju se naknade ili takse. Jedine naknade koje Grad može naplatiti su troškovi umnožavanja informacija.

Ukoliko se zahtijeva umnožavanje informacija, prvih 10 (deset) stranica fotokopije standardne veličine su BESPLATNE, a za svaku sledeću stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica cijena umnožavanja iznosi 0,20 KM.

Plaćanje umnožavanja informacija vrši se na žiro-račun broj: 551-790-22225908-50 - "Unikredit banka" AD Banjaluka

Grad Bijeljina je obavezan da zahtjev za slobodan pristup informacijama riješi u roku od 15 (petnaest) dana.