Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za poslove mjesnih zajednica

 
 

 Adresa:
Ulica Meše Selimovića 22
76 300  Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 211 787

Adresa elektronske pošte: [email protected]

Šef Odsjeka: Dalibor LazićU Odsjeku za poslove mjesnih zajednica obavljaju se stručni i administrativni poslovi vezani za:
- rad i poslove mjesnih zajednica u Gradu Bijeljina
- uspostavljanje široke saradnje sa organima, organizacijama i udruženjima na području mjesnih zajednica, u cilju rješavanja pitanja od opšteg interesa, a posebno na rješavanju pitanja komunalne infrastrukture: putne mreže, vodovodne mreže, javne rasvjete, održavanja i izgradnje komunalnih i drugih objekata za društvene namjene (domovi kulture, ambulante, pošte i dr.)
- vođenje registra mjesnih zajednica
- pružanje stručne i druge podrške i pomoći u radu savjeta mjesnih zajednica
- drugi poslovi koji mu se stave u djelokrug rada.

Poslovi stručne i administrativno-tehničke podrške u radu mjesnih zajednica, u okviru ovog Odsjeka, izvršavaju se sa sjedištem u mjesnim kancelarijama:
- Mjesna kancelarija Trnjaci za područje mjesnih zajednica: Dvorovi, Trnjaci, Kriva Bara, Međaši, Dazdarevo, Brodac, Velino Selo i Balatun
- Mjesna kancelarija Velika Obarska za područje mjesnih zajednica: Velika Obarska, Crnjelovo Donje, Crnjelovo Gornje, Batković, Ostojićevo i Gradac
- Mjesna kancelarija Glavičice za područje mjesnih zajednica Glavičice, Ruhotina, Johovac, Batar, Banjica, Bjeloševac i Čengić
- Mjesna kancelarija Janja za područje mjesnih zajednica: Janja, Obrijež, Modran, Gornji Kojčinovac, Čardačine i Ljeskovac
- Mjesna kancelarija Donji Dragaljevac za područje mjesnih zajednica: Donji Dragaljevac, Donja Čađavica, Donji Magnojević, Srednji Magnojević, Vršani, Novi, Donja Bukovica i Piperci
- Mjesna kancelarija Gornji Dragaljevac za područje mjesnih zajednica: Gornji Dragaljevac, Gornja Čađavica, Gornji Magnojević, Gornja Bukovica, Srednja Čađavica i Srednji Dragaljevac
- Mjesna kancelarija Suvo Polje za područje mjesnih zajednica Suvo Polje, Zagoni, Donji Zagoni, Kovačići, Brijesnica i Hase
- Stručni i adminstrativno-tehnički poslovi za potrebe ostalih mjesnih zajednica obezbeđuju se u sjedištu Gradske uprave.


Radi efikasnijeg, djelotvornijeg i ekonomičnijeg izvršavanja određenih poslova iz djelokruga Gradske uprave i efikasnijeg ostvarivanja prava i interesa građana, u okviru Odjeljenja za opštu upravu obrazuju se mjesne kancelarije:
1. Mjesna kancelarija Janja sa sjedištem u Janji za područje naseljenih mjesta Janja, Obrijež, Kojčinovac, Ljeskovac, Čardačine i Glogovac
2. Mjesna kancelarija Crnjelovo sa sjedištem u Crnjelovu Gornjem za područje naseljenih mjesta Crnjelovo Gornje i Crnjelovo Donje
3. Mjesna kancelarija Batković sa sjedištem u Batkoviću za područje naseljenih mjesta Batković i Mala Obarska
4. Mjesna kancelarija Brodac sa sjedištem u Brocu Gornjem za područje naseljenih mjesta Brodac Gornji, Brodac Donji, Velino Selo i Ostojićevo
5. Mjesna kancelarija Dragaljevac sa sjedištem u Dragaljevcu Donjem za područje naseljenih mjesta Dragaljevac Donji, Dragaljevac Srednji, Čađavica Donja, Gradac-Stupanj, Vršani i Novi
6. Mjesna kancelarija Suvo Polje sa sjedištem u Suvom Polju za područje naseljenih mjesta Suvo Polje, Zagoni, Kovačići i Donji Zagoni
7. Mjesna kancelarija Bukovica sa sjedištem u Bukovici Donjoj za područje naseljenih mjesta Bukovica Donja, Piperci i Glavičorak
8. Mjesna kancelarija Glavičice sa sjedištem u Glavičicama za područje naseljenih mjesta Glavičice, Batar, Johovac, Ruhotina, Bjeloševac, Banjica i Kacevac
9. Mjesna kancelarija Velika Obarska sa sjedištem u Velikoj Obarskoj za područje naseljenog mjesta Velika Obarska
10. Mjesna kancelarija Dvorovi sa sjedištem u Dvorovima za područje naseljenih mjesta Dvorovi, Dijelovi, Dazdarevo, Triješnica i Kriva Bara
11. Mjesna kancelarija Trnjaci sa sjedištem u Trnjacima za područje naseljenih mjesta Trnjaci, Međaši i Balatun
12. Mjesna kancelarija Magnojević sa sjedištem u Magnojeviću Srednjem za područje naseljenih mjesta Magnojević Donji, Magnojević Srednji, Magnojević Gornji i Bukovica Gornja
13. Mjesna kancelarija Modran sa sjedištem u Modranu za područje naseljenih mjesta Modran i Čengić
14. Mjesna kancelarija Dragaljevac Gornji sa sjedištem u Dragaljevcu Gornjem za područje naseljenih mjesta Dragaljevac Gornji, Čađavica Srednja i Čađavica Gornja
15. Za naseljena mjesta Popovi, Amajlije, Pučile, Patkovača, Golo Brdo, Hase, Brijesnica i Ljeljenča poslovi iz djelokruga mjesnih kancelarija obavljaju se u Gradskoj upravi Grada Bijeljina.

U oblasti planiranja rada i izvještavanja iz djelokruga rada, Odsjek naročito:
- izrađuje godišnji operativni plan rada Odsjeka, u skladu sa propisanom metodologijom, prati njegovu realizaciju i Gradonačelniku podnosi periodične izvještaje,
- prikuplja statističke i druge podatke, priprema razne analize, studije, izvještaje i informacije u djelokrugu  rada i dostavlja nadležnim gradskim i drugim organima,
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
- učestvuje u predlaganju i pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije, u okviru djelokruga rada,
- aktivno učestvuje u realizaciji projektnih aktivnosti u mjesnim zajednicama u okviru djelokruga rada,
- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i poslove koji se posebnim aktima stave u djelokrug rada.

Odluka o mjesnim zajednicama 205.85KB