Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odjeljenje za privredu

Adresa:
Ulica Patrijarha Pavla 1
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 114
Faks: +387 (0)55 233 432

Adresa elektronske pošte: [email protected]; [email protected]

Načelnik: Dejan Savić

Rođen 1973. godine u Tuzli.
Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio u Lukavcu, a nakon izbijanja ratnih sukoba 1992. godine sa porodicom  doselio u Bijeljinu.
 Učesnik odbrambeno-otadžbinskog rata.

Krajem 1998. godine završio Učiteljski fakultet i stekao zvanje profesora razredne nastave, a 2011. godine završio Pravni fakultet i stekao zvanje diplomiranog pravnika.
Ima položen ispit za rad u organima uprave.

Od maja 2000. do septembra 2006. godine uspješno se bavio samostalnom preduzetničkom djelatnošću iz oblasti ugostiteljstva.
 Od 2007. do decembra 2016. godine radio u Fondu PIO RS filijala Bijeljina, gdje je obavljao poslove stručnog saradnika za izradu nacrta rješenja u prvom stepenu.
Od 2011. do decembra 2016. godine bio je predsjednik sindikalne organizacije Fonda PIO Republike Srpske za filijalu Bijeljina, a u ovom periodu obavljao je i dužnost predsjednika Upravnog odbora Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina.
Od 2013. do decembra 2016. godine bio je član Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Bijeljina.

Oženjen je, otac troje djece i sa porodicom živi u Bijeljini.


Odjeljenje za privredu vrši upravne i stručne poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:


- studijske i analitičke poslove i korišćenje resursa iz oblasti privrede (industrija, trgovina i snabdijevanje, ugostiteljstvo, turizam, zanatstvo, saobraćaj i veze),
- planiranje razvoja i praćenje realizacije strateških planova razvoja iz djelokruga rada,
- poslove vezane za privatno preduzetništvo, podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća,
- vrši registraciju samostalnih preduzetnika,
- izrađuje akte kojima se reguliše radno vrijeme u oblasti ugostiteljstva, zanatstva i trgovine,
- donosi akte o kategorizaciji ugostiteljskih objekata i seoskog domaćinstva, kao i sticanju statusa starog zanata, umjetničkog zanata, odnosno domaće radinosti,
- druge poslove koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.


U oblasti strateškog planiranja, praćenja realizacije Strategije razvoja Grada, vrednovanja i izvještavanja iz djelokruga rada, Odjeljenje obavlja sljedeće poslove:

- priprema godišnji operativni plan rada, koji sadrži planirane projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekta;
- redovno prikuplja podatke od značaja za lokalni održivi razvoj i dostavlja ih Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije (Odsjek);
- priprema razne analize i studije u domenu svog rada i dostavlja ih Odsjeku;
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja;
- priprema i dostavlja informacije o eksternim akterima i predlaže njihovo učešće u strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju projekata;
- učestvuje u pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije i
- dostavlja izvještaje o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti koji priprema Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.


U oblasti promocije Grada, Odjeljenje obavlja sljedeće poslove:

- promoviše dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju između odjeljenja i spoljnih aktera (privatnog sektora, privredne komore i udruženja privrednika, finansijskih organizacija, međunarodnih organizacija, akademskih institucija i dr.),
- kontinuirano promoviše Grad kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i stranih investicija,
- prezentuje materijale razvojnih potencijala Grada investitorima, donatorima, razvojnim agencijama i drugim eksternim akterima, u saradnji sa organizacionom jedinicom za lokalni ekonomski razvoj,
- realizuje i druge aktivnosti koje doprinose promociji Grada kao sredine povoljne za investiciona ulaganja.