Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Mjesne zajednice

 
 
 
 Mjesna zajednica  Predsjednik savjeta MZ Broj telefona
15. Majevička Predrag Tešić 065/844-933
Amajlije Dragana Dubajić 065/937-571
Balatun Mirko Bogdanović 065/816-438
Banjica Nebojša Pajić 065/925-219
Batar Savo Ostojić 066/900-914
Batković Dušan Bobić 065/446-447
Bjeloševac Branimir Vuković 065/980-678
Bogdanovići Vladimir Radulović 066/161 454
Brijesnica    
Brodac Vladan Panić 065/628-142
Bukovica Gornja Jovan Đokić 065/907-170
Bukovica Donja Branislav Ristić 066/971-160
Velika Obarska Predrag Spasojević 065/604 838
Velino Selo Đorđe Matić 065/491-560
Veljko Lukić Saša Tomić 066/710-179
Vršani Đorđe Glišić 065/655-296
Vuk Karadžić Nada Pavlović 066/902-016
Galac Dragan Ljubinković 065/479-999
Glavičice Biljana Simić 065/319-755
Glogovac Mitar Gospavić 065/655-504
Golo Brdo Živorad Jelačić 065/537-837
Gradac - Stupanj Stanko Stajić 065/968-830
Dazdarevo  Tomo Tomić 065/413-333
Dašnica Goran Novaković 063/971-501
Dašnica 1 Milan Lazić 065/869-366
Dvorovi Vladimir Perić 066/716-815
Dijelovi Zorica Savatić  066/254-522
Dragaljevac Gornji Dragan Tomić 065/594-366
Dragaljevac Donji Miroslav Đuranović 065/155-528
Dragaljevac Srednji Ljubiša Milošević 065/676-691
Zagoni Perica Lukić 066/644-726
Zagoni Donji    Zlatenko Stevanović  065/236-023
Janja Radislav Borovčanin 065/787-143
Johovac Stevan Ivanović 065/941-005
Kovačići Ljubomir Savić 066/385-684
Kojčinovac Joco Obrenović 065/874-589
Kriva Bara Mladen Ilić 065/524-016
Ledinci Milka Đukanović 065/804-418
Ljeljenča Jordan Čembić 066/277-511
Ljeskovac Mladen Tešić 065/968-736
Magnojević Gornji Dragan Petrović 065/607-396
Magnojević Donji Ilija Zarić 065/991-717
Magnojević Srednji Lazar Novaković 065/676-512
Mala Obarska    
Međaši Mladen Simić 065/921-206
Modran Vedran Avramović 065/596-192
Novi Milan Ostojić 065/248-699
Novi Dvorovi Srđan Ljuboja 065/275-892
Novo Naselje Biljana Ilić 065/958-402
Obrijež Mladen Simić 066/600-482
Ostojićevo Slaviša Mitrović 065/792-460
Patkovača Goran Spasojević 065/983-786
Piperci Lukić Željko 065/067-835
Popovi Dejan Vuković 065/959-063
Pučile Branimir Andrić 065/604-722
Ruhotina Rade Obradović 065/999-408
Sokolski Dom Jovica Davidović 065/512-907
Stari Grad Milorad Jović 065/924 115
Suvo Polje Slavica Obrenović 066/430-387
Trnjaci Tomislav Simić 065/592-526
Filip Višnjić Slaviša Ilić 065/309-582
Hase Goran Marković 065/349-280
Centar Jelena Vićanović 065/952-242
Crnjelovo Gornje    
Crnjelovo Donje Mićo Živić 066/466-566
Čađavica Gornja Anđelko Pantić 065/788-311
Čađavica Donja Joco Bojić 065/664-611
Čađavica Srednja Neđo Josipović 065/582-547
Čardačine Jovan Mirić 066/223-631
Čengić
 
Mićo Todorović 065/943-784
 
 

Poslovi stručne i administrativno-tehničke podrške u radu mjesnih zajednica, u okviru Odsjeka za poslove mjesnih zajednica, izvršavaju se sa sjedištem u mjesnim kancelarijama:
- Mjesna kancelarija Trnjaci za područje mjesnih zajednica: Dvorovi, Trnjaci, Kriva Bara, Međaši, Dazdarevo, Brodac, Velino Selo i Balatun
- Mjesna kancelarija Velika Obarska za područje mjesnih zajednica: Velika Obarska, Crnjelovo Donje, Crnjelovo Gornje, Batković, Ostojićevo i Gradac
- Mjesna kancelarija Glavičice za područje mjesnih zajednica Glavičice, Ruhotina, Johovac, Batar, Banjica, Bjeloševac i Čengić
- Mjesna kancelarija Janja za područje mjesnih zajednica: Janja, Obrijež, Modran, Gornji Kojčinovac, Čardačine i Ljeskovac
- Mjesna kancelarija Donji Dragaljevac za područje mjesnih zajednica: Donji Dragaljevac, Donja Čađavica, Donji Magnojević, Srednji Magnojević, Vršani, Novi, Donja Bukovica i Piperci
- Mjesna kancelarija Gornji Dragaljevac za područje mjesnih zajednica: Gornji Dragaljevac, Gornja Čađavica, Gornji Magnojević, Gornja Bukovica, Srednja Čađavica i Srednji Dragaljevac
- Mjesna kancelarija Suvo Polje za područje mjesnih zajednica Suvo Polje, Zagoni, Donji Zagoni, Kovačići, Brijesnica i Hase
- Stručni i adminstrativno-tehnički poslovi za potrebe ostalih mjesnih zajednica obezbeđuju se u sjedištu Gradske uprave.Radi efikasnijeg, djelotvornijeg i ekonomičnijeg izvršavanja određenih poslova iz djelokruga Gradske uprave i efikasnijeg ostvarivanja prava i interesa građana, u okviru Odjeljenja za opštu upravu obrazuju se mjesne kancelarije:

1. Mjesna kancelarija Janja sa sjedištem u Janji za područje naseljenih mjesta Janja, Obrijež, Kojčinovac, Ljeskovac, Čardačine i Glogovac
2. Mjesna kancelarija Crnjelovo sa sjedištem u Crnjelovu Gornjem za područje naseljenih mjesta Crnjelovo Gornje i Crnjelovo Donje
3. Mjesna kancelarija Batković sa sjedištem u Batkoviću za područje naseljenih mjesta Batković i Mala Obarska
4. Mjesna kancelarija Brodac sa sjedištem u Brocu Gornjem za područje naseljenih mjesta Brodac Gornji, Brodac Donji, Velino Selo i Ostojićevo
5. Mjesna kancelarija Dragaljevac sa sjedištem u Dragaljevcu Donjem za područje naseljenih mjesta Dragaljevac Donji, Dragaljevac Srednji, Čađavica Donja, Gradac-Stupanj, Vršani i Novi
6. Mjesna kancelarija Suvo Polje sa sjedištem u Suvom Polju za područje naseljenih mjesta Suvo Polje, Zagoni, Kovačići i Donji Zagoni
7. Mjesna kancelarija Bukovica sa sjedištem u Bukovici Donjoj za područje naseljenih mjesta Bukovica Donja, Piperci i Glavičorak
8. Mjesna kancelarija Glavičice sa sjedištem u Glavičicama za područje naseljenih mjesta Glavičice, Batar, Johovac, Ruhotina, Bjeloševac, Banjica i Kacevac
9. Mjesna kancelarija Velika Obarska sa sjedištem u Velikoj Obarskoj za područje naseljenog mjesta Velika Obarska
10. Mjesna kancelarija Dvorovi sa sjedištem u Dvorovima za područje naseljenih mjesta Dvorovi, Dijelovi, Dazdarevo, Triješnica i Kriva Bara
11. Mjesna kancelarija Trnjaci sa sjedištem u Trnjacima za područje naseljenih mjesta Trnjaci, Međaši i Balatun
12. Mjesna kancelarija Magnojević sa sjedištem u Magnojeviću Srednjem za područje naseljenih mjesta Magnojević Donji, Magnojević Srednji, Magnojević Gornji i Bukovica Gornja
13. Mjesna kancelarija Modran sa sjedištem u Modranu za područje naseljenih mjesta Modran i Čengić
14. Mjesna kancelarija Dragaljevac Gornji sa sjedištem u Dragaljevcu Gornjem za područje naseljenih mjesta Dragaljevac Gornji, Čađavica Srednja i Čađavica Gornja
15. Za naseljena mjesta Popovi, Amajlije, Pučile, Patkovača, Golo Brdo, Hase, Brijesnica i Ljeljenča poslovi iz djelokruga mjesnih kancelarija obavljaju se u Gradskoj upravi Grada Bijeljina.


U mjesnoj kancelariji obavljaju se upravni, stručni i drugi poslovi koji se odnose na prijem podnesaka, ovjeru potpisa prepisa i rukopisa, vođenje matičnih knjiga i izdavanje uvjerenja iz javnih registara koji se kod njih vode, izdavanje potvrda o činjenicama o kojima se ne vodi javna evidencija kada je dokazivanje tih činjenica predviđeno zakonom, uzimanje izjava od građana po zamolnicama nadležnih organa, prijem, zavođenje i otprema pošte, stručna i administrativna pomoć mjesnim zajednicama kao i drugi poslovi koji se povjere posebnim aktom Gradonačelnika.