Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za evidenciju, naplatu i analizu prihoda


Odsjek za evidenciju, naplatu i analizu prihoda
Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 490
Adresa elektronske pošte: [email protected]

Šef Odsjeka: Vesna Đurica
 
U Odsjeku za evidenciju, naplatu i analizu  prihoda obavljaju se sljedeći poslovi:
- vođenje evidencija o potraživanjima neporeskih lokalnih prihoda na osnovu pravosnažnih rješenja ili ugovora nadležnih odjeljenja Gradske uprave,
-  ažuriranje podataka pravnih i fizičkih lica - obveznika, u skladu sa podacima u zvaničnim registrima dostupnim na sajtu APIF-a i Uprave za indirektno oporezivanje.
- usaglašavanje pomoćne evidencije potraživanja sa Glavnom knjigom trezora,
- preduzimanje neophodnih mjera za poboljšanje naplate svih poreskih i neporeskih izvornih prihoda budžeta Grada (opomene, prinudna naplata,  tužbe i sl.).
- praćenje i analiza naplate lokalnih poreza za koje je nadležna Poreska uprava, te, shodno ovlaštenjima, preduzimanje mjera za povećanje broja obveznika poreza i naplate poreza,
- kreiranje svih izlaznih faktura kupcima,
- vršenje obračuna izlaznog PDV
- vođenje knjiga izlaznih faktura, razvrstavanje  i arhiviranje izlaznih faktura, ugovora i dr.
- redovno usaglašavanje potraživanja sa dužnicima, kao  osnov za tačno i pravilno evidentiranje potraživanja u  finansijskim izvještajima,
- podnošenje svih zahtjeva Poreskoj upravi  za preknjižavanje sredstava, povrat više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih usredstava,
-  analiza ostvarenih prihoda po vrstama, dužnicima i periodima te kreiranje odgovarajućih izvještaja,
-  analiza postojećih podataka o imovini obveznika poreza na nepokretnosti, kao i poređenje postojećih podataka o obveznicima poreza na nepokretnosti sa podacima iz drugih baza podataka te  kreiranje odgovarajućih izvještaja,
-  drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja odnosno poslovi koji su posebnim aktima stavljeni u djelokrug rada Odsjeka.