Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

2018. godina

REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
SKUPŠTINA GRADA BIJELjINA
Stručna služba Skupštine Grada

Broj: 01-013-1-6/18
Datum, 11. januar 2018. godine

 

PREDMET: Poziv na pretplatu "Službenog glasnika Grada Bijeljina" u 2018. godini

Stručna služba Skupštine Grada Bijeljina izdaje "Službeni glasnik Grada Bijeljina" u kom se objavljuju odluke i drugi akti koje donosi Skupština Grada Bijeljina i Gradonačelnik Grada Bijeljina kao i akti drugih organa i organizacija za koje je predviđena službena objava.

Da bi vam Stručna služba dostavljala "Službeni glasnik Grada Bijeljina" potrebno je da se na isti pretplatite.

Pretplata za "Službeni glasnik Grada Bijeljina" u 2018. godini iznosi 100,00 KM.

U cijenu su uračunati troškovi poštarine.

Ako ste zainteresovani da se pretplatite na "Službeni glasnik Grada Bijeljina u 2018. godini neophodno je da nam dostavite narudžbenicu sa sljedećim podacima: pun naziv, tačnu adresu, kontakt telefon.

Ukoliko niste do sada bili pretplaćeni na „Službeni glasnik Grada Bijeljina pored gore navedenih podataka potrebno je dostaviti i potvrdu o registraciji JIB (za pravna lica), Uvjerenje o PDV-u (ukoliko ste u sistemu PDV-a), a za fizička lica JMBG, kako bi Odjeljenje za finansije moglo ispostaviti fakturu.

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA BIJELjINA

Slaviša Marković

 

Službeni glasnik Grada Bijeljina 26/18 od 25.12.2018. 2.81MB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 25/18 od 14.12.2018. 115.19KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 24/18 od 04.12.2018. 307.92KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 23/18 od 15.11.2018. 148.03KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 22/18 od 30.10.2018. 252.69KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 21/18 od 09.10.2018. 277.99KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 20/18 od 19.09.2018. 243.23KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 19/18 od 03.09.2018. 782.44KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 18/18 od 06.08.2018. 174.62KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 17/18 od 26.07.2018. 369.04KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 16/18 od 23.07.2018. 119.65KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 15/18 od 04.07.2018. 147.2KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 14/18 od 20.06.2018. 162.62KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 13/18 od 04.06.2018. 103.07KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 12/18 od 28.05.2018. 1.84MB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 11/18 od 21.05.2018. 484.62KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 10/18 od 03.05.2018. 188.09KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 09/18 od 24.04.2018. 141.45KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 08/18 od 12.04.2018. 495.5KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 07/18 od 28.03.2018. 294.52KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 06/18 od 09.03.2018. 198.19KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 05/18 od 23.02.2018. 513.23KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 04/18 od 15.02.2018. 1.08MB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 03/18 od 09.02.2018. 586.07KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 02/18 od 05.02.2018. 178.17KB
Službeni glasnik Grada Bijeljina 01/18 od 17.01.2018. 301.51KB