Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Agrarni fond Grada Bijeljina 


AGRARNI FOND GRADA BIJELjINA
Ulica Miloša Obilića 51a
76 300  Bijeljina

Telefon: + 387 (0)55 206 908

Adresa elektronske pošte: [email protected]
[email protected]

Agrarni fond Grada Bijeljina je osnovan 2008. godine radi podrške u rješavanju postojećih problema i stvaranju povoljnijih uslova za brži oporavak i razvoj poljoprivrede na području Grada Bijeljina.
Agrarni fond se finansira iz gradskog budžeta. Ulaganja Agrarnog fonda u poljoprivredu na području Grada Bijeljina odnose se na direktni podsticaj poljoprivrednim proizvođačima na osnovu njihovih uloženih sredstava u poljoprivrednu proizvodnju.

Ciljevi Agrarnog fonda su:
- Omogućavanje poljoprivrednim gazdinstvima ostvarivanja prava na podsticajna sredstva na što lakši i jednostavniji način,
- Smanjenje ekstenzivne proizvodnje kod proizvođača i povećanje intenzivnijeg gajenja žitarica, povrća, voća i drugih poljoprivrednih kultura,
- Intenzivan razvoj stočarstva kao bazne grane poljoprivrede koja se naslanja na ratarstvo,
- Povećanje kvaliteta i kvantiteta proizvodnje i postizanje optimalnog proizvodnog okruženja na lokalnom nivou,
- Ostvarenje većih finansijskih efekata u agraru,
- Ostvarenje većeg prinosa po jedinici površine sa što manjim ulaganjima,
- Predlaganje podsticajnih mjera na nivou Grada Bijeljina.

Razvoj poljoprivrede:
- Podrška razvoju povrtlarske proizvodnje u zaštićenom prostoru kroz osavremenjivanje opreme za zaštićeni prostor, uvođenje novih sorti i hibrida za ostvarenje što većeg porasta kvaliteta i kvantiteta proizvodnje,
- Podrška razvoju ratarske proizvodnje kroz korištenje novih tehnologija, uvođenje visokoproduktivnih sorti i hibrida, kao i uvođenje savremene agrotehnike,
- Podrška razvoju voćarske proizvodnje preko uvođenja novih tehnologija gajenja, sorti i hibrida,
- Podrška razvoju stočarske proizvodnje - uvođenjem novih tehnologija i načina uzgoja, razvojem visokokvalitetnih i produktivnih rasa, povećanjem i proširenjem osnovnih stada,
- Podrška za nabavku sistema za navodnjavanje s ciljem ostvarenja većih prinosa u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Razvoj prehrambeno-prerađivačkih kapaciteta, udruženja i poljoprivrednih zadruga:
- Podrška razvoju prerađivačkih kapaciteta,
- Podrška interesnom udruživanju poljoprivrednika,
- Podrška osnivanju preduzeća u oblasti poljoprivrede - podsticanju osnivanja i razvoja poljoprivrednih zadruga.

Ruralni razvoj na teritoriji Grada Bijeljina:
- Podrška razvoju infrastrukture u ruralnim područjima sa ciljem ostvarenja povezanosti, pristupačnosti i lakšeg razvoja poljoprivrede.