Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Zamjenik Gradonačelnika


 

Zamjenik Gradonačelnika Marko Mihajlović

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 103
Faks: +387 (0)55 211 922


Adresa elektronske pošte: [email protected]

Marko Mihajlović je rođen 1980. godine u Bijeljini​, gdje je završio osnovnu i srednju Ekonomsku školu. Fakultet za informacione i komunikacione tehnologije završio je u Beogradu, zvanje inženjer elektrotehnike i računarstva - master.
U preduzeću za poštanski saobraćaj „Pošte Srpske“ a.d. Banjaluka pripravnički staž je počeo odrađivati 2004. godine, nakon čega je, na neodređeno vrijeme, primljen na mjesto kontrolora u Pošti Ugljevik. Na radno mjesto blagajnika je raspoređen 2008. godine, a iste godine postavljen je za upravnika Pošte Ugljevik. Od maja 2013. godine je direktor Radne jedinice za poštanski saobraćaj Bijeljina.
Na dužnost zamjenika Gradonačelnika imenovan je 18. juna 2020. godine.