Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odjeljenje za poljoprivredu

Adresa:
Ulica Patrijarha Pavla 1
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 404
Faks: +387 (0)55 233 432

Adresa elektronske pošte: 
stevan.trivković@gradbijeljina.org
[email protected]

Načelnik: mr Stevan Trivković

Rođen je 1975. godine u Bijeljini, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 2000. godine, a 2015. godine je završio poslediplomske studije i stekao zvanje magistra poljoprivrednih nauka. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na Poljoprivrednom fakultetu u Banjoj Luci.
 
Od 2000. do 2010. godine je radio na različitim poslovima u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i učestvovao u izradi zakonskih propisa na nivou BiH.
 
U periodu od 2010. do 2015. godine radio je kao Republički poljoprivredni inspektor u Inspektoratu Republike Srpske, a od 2015. do 2018. godine bio je direktor Poljoprivrednog dobra „Semberija“ Bijeljina. Od 2018. godine ponovo je na poslovima Republičkog poljoprivrednog inspektora u Inspektoratu Republike Srpske.
 
Svoja znanja i iskustva sticao je kroz mnogobrojne obuke i studijska putovanja, u zemlji i inostranstvu, u okviru projekata finansiranih od strane Evropske komisije, USAID programa i Svjetske banke. Bio je stipendista Vlade Italije i Japana.
 
Autor je većeg broj naučnih i stručnih publikacija. Član je naučnog udruženja „Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi – PTEP“ Republike Srbije i Komore inženjera poljoprivrede Republike Srpske.
 
Oženjen je, otac je jednog djeteta i živi u Bijeljini.

 


Odjeljenje za poljoprivredu vrši upravne i stručne poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:


- studijske i analitičke poslove i korišćenje resursa iz oblasti poljoprivrede (prehrambene industrija, snabdijevanje u poljoprivredi, poljoprivreda, šumarstvo, vodoprivreda),
- planiranje razvoja i praćenje realizacije strateških planova razvoja iz djelokruga rada,
- poslove vezane za razvoj poljoprivredne proizvodnje, komasacije i zaštite poljoprivrednog zemljišta, stočarstva, voćarstva, mini farmi, organizovanja poljoprivrednika, lova, ribolova,
- druge poslove koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.


U oblasti strateškog planiranja, praćenja realizacije Strategije razvoja Grada, vrednovanja i izvještavanja iz djelokruga rada, Odjeljenje obavlja sljedeće poslove:

- priprema godišnji operativni plan rada, koji sadrži planirane projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekta;
- redovno prikuplja podatke od značaja za lokalni održivi razvoj i dostavlja ih Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije (Odsjek);
- priprema razne analize i studije u domenu svog rada i dostavlja ih Odsjeku;
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja;
- priprema i dostavlja informacije o eksternim akterima i predlaže njihovo učešće u strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju projekata;
- učestvuje u pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije i
- dostavlja izvještaje o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti koji priprema Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.


U oblasti promocije Grada, Odjeljenje obavlja sljedeće poslove:

- promoviše dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju između odjeljenja i spoljnih aktera (privatnog i zadružnog sektora, privredne komore, Zadružnog saveza Republike Srpske i udruženja poljoprivrednika i privrednika, finansijskih organizacija, međunarodnih organizacija, akademskih institucija i dr.),
- kontinuirano promoviše Grad kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i stranih investicija,
- prezentuje materijale razvojnih potencijala Grada investitorima, donatorima, razvojnim agencijama i drugim eksternim akterima, u saradnji sa organizacionom jedinicom za lokalni ekonomski razvoj,
- realizuje i druge aktivnosti koje doprinose promociji Grada kao sredine povoljne za investiciona ulaganja.