Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odjeljenje komunalne policije

Adresa:
Ulica Meše Selimovića 22
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 211 355
Faks: +387 (0)55 211 355

Adresa elektronske pošte:
[email protected] [email protected]

Načelnik: Ratomir Draganić

Rođen 1970. godine u Konjicu

Osnovnu školu završio je u Konjicu, srednju Policijsku školu u Sarajevu, a Vojnu akademiju KOV u Beogradu.

Učesnik je Odbrambeno otadžbinskog rata, borac 1. kategorije, ratni vojni invalid, odlikovan Karađorđevom zvijezdom.

U peridu od 1993. do 2001. godine obavljao dužnost komandanta Četvrtog odreda Specijalne policije Bijeljina.

Od  2002. do 2008. godine suvlasnik Agencije za promet nekretnina „Krov“.

 Od  2008. do 2013. godine zamjenik direktora firme za fizičko-tehničko obezbjeđenje „Sector security“ Bijeljina

Od  2013.  do novembra 2016.  obavljao dužnost pomoćnika direktora u AD „Komunalac“ Bijeljina, a od novembra 2016. do februara 2017.  godine vršilac dužnosti direktora AD „Komunalac“.

Oženjen, otac dvoje djece, živi u Bijeljini.


Odjeljenje komunalne policije obavlja poslove komunalno-inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti utvrđenih Zakonom o komunalnoj policiji, drugim zakonima kao i poslove utvrđene propisima Grada. 

U vršenju komunalno-inspekcijskog nadzora komunalna policija ima prava i obaveze utvrđene zakonom i propisima Grada iz komunalnih i drugih djelatnosti.

U vršenju poslova iz svoje nadležnosti Odjeljenje:
- sprovodi odgovarajuće postupke i preduzima mjere u skladu sa zakonom
- izrađuje izvještaje i informacije za potrebe gradonačelnika i Skupštine Grada
- obezbjeđuje statističke i druge pokazatelje o radu i dostavlja ih nadležnim organima i službama
- obezbjeđuje komunikaciju sa javnošću u skladu sa ovlašćenjima, uključujući i prijem prijava građana i drugih subjekata
- organizuje i obavlja administrativno-tehničke poslove i upravljanje resursima za potrebe Odjeljenja, u skladu sa propisima i u koordinaciji sa nadležnim organima i službama
- obavlja druge poslove iz djelokruga rada u cilju efikasnog i zakonitog ostvarivanja funkcije komunalne policije.

Odjeljenje komunalne policije nema u svom sastavu unutrašnjih organizacionih jedinica.