Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Instrukcije za plaćanje


REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
GRADONAČELNIK
Gradska uprava grada Bijeljina
Odjeljenje za finansije


Broj: 02/4-40-2-51/23
Datum, 13. januar .2023. godine
 
Predmet: O b a v j e š t e nj e
 
 
Obavještavamo sve naše komitente da su od 01. januara 2023. godine važeći sljedeći računi otvoreni kod „Unikredit banke“ Banja Luka
 
1.Račun javnih prihoda Grada broj: 5517902222590850
2.Jedinstveni račun trezora Grad broj: 5517902222618689
3.Račun posebnih namjena za vode broj: 5517902222596282
4.Račun posebnih namjena za prikupljanje sredstava od mjesnog samodoprinosa broj:                  5517902222595312 
5.Račun posebnih namjena za donacije broj: 5517902222604236
6.Račun posebnih namjena Ekonomske škole broj: 5517902222592693
7.Račun posebnih namjena Tehničke škole broj: 5517902222593566
8. Račun posebnih namjena Poljoprivredne i medicinske škole broj: 5517902222591723
9.Namjenski račun za vraćanje i preknjižavanje javnih prihoda broj: 5517902222594439
10.Račun za sredstva socijane zaštite broj: 5517902222602490
11.Račun za zatvaranje kolektivnih centara broj: 5517902222600647
12 Račun za prikupljanje boravišne takse broj:5517902222598028
13.Račun za koncesione naknade broj:5517902222597155
14.Račun posebnih namjena za realizaciju projekata broj:5517902222599968
15.Račun posebnih namjena za realizaciju projekata „Unapređenje poslovnog okruženja“ broj: 5517902222606079
16.Račun posebnih namjena „Partnerstvo održivog razvoja“ broj: 5517902222605109
17.Račun posebnih namjena „ILO“ BROJ: 5517902222601520
 
 
S poštovanjem,
 
P.O. GRADONAČELNIKA
Gordana Petrović
 

Instrukcije za plaćanje 572.94KB