Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odjeljenje za inspekcijske poslove

Adresa:
Ulica Patrijarha Pavla 1
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 402
Adresa elektronske pošte: 
[email protected]
[email protected]

Načelnik: Boban Jovičević

Rođen je 1985. godine u Bijeljini.

Osnovnu školu završio u Brocu, a Gimnaziju u Bijeljini. Od 2004. godine studirao na Poslovnom fakultetu u Beogradu (smjer Revizija) Univerziteta Singidunum. Diplomirao je 2008. godine i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste - menadžera za reviziju. Posle jednogodišnjih postdiplomskih master studija na Univerzitetu Singidunum, 2009. godine stekao zvanje diplomiranog ekonomiste - mastera ekonomije.

Od 2010. godine zaposlen je u Centru za kulturu "Semberija" u kojem je obavljao nekoliko rukovodećih dužnosti - rukovodioca Kulturno-umjetničkog odjeljenja, rukovodioca Bioskopa i organizatora programa, a bio je i predsjednik Sindikalne organizacije Centra za kulturu.

Dvije godine je bio predsjednik Upravnog odbora JIP „Semberija i Majevica“.

Od sredine decembra 2016. godine obavlja dužnost načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Bijeljina.

Oženjen je i otac je jednog djeteta. Sa porodicom živim u Trnjacima. 


Odjeljenje za inspekcijske poslove izvršava poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Grada nad aktivnostima, poslovanjem i postupanjem:

- pravnih lica
- samostalnih preduzetnika
- lica koja se bave djelatnostima, kao i građana u pogledu pridržavanja zakona i drugih propisa i opštih akata u zakonom utvrđenim oblastima
- druge poslove koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada. 


U Odjeljenju za inspekcijske poslove organizovani su sledeći odsjeci: 

- Odsjek za inspekcijski nadzor u oblasti prometa i zaštite zdravlja
- Odsjek za inspekcijski nadzor u oblasti građevinarstva, saobraćaja i zaštite životne sredine