Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Priznanja Grada Bijeljina

 

U Gradu Bijeljina pojedincima i institucijama se dodjeljuju sledeća gradska priznanja:

- Povelja Grada Bijeljina,
- Medalja „Knez Ivo od Semberije“ (u tri stepena: zlatna, srebrna, bronzana),
- Medalja „Filip Višnjić“ (u tri stepena: zlatna, srebrna, bronzana),
- Značka Grada Bijeljina (u tri stepena: zlatna, srebrna, bronzana) i
- Zahvalnica.
 

Povelja Grada Bijeljina i Zlatna medalja knez Ivo od Semberije


POVELjA GRADA BIJELjINA

Povelja Grada Bijeljina je najviše društveno priznanje Grada Bijeljina koje se dodjeljuje kao poseban znak priznanja za rad i djela u oblasti stvaralaštva i rada od opšteg značaja za Grad Bijeljina.
 

MEDALjA „KNEZ IVO OD SEMBERIJE“

Medalja „Knez Ivo od Semberije“ je društveno priznanje koje se dodjeljuje za djela koja zaslužuju opšte poštovanje i priznanje u Gradu, a posebno za djela humanizma, nesebičnog požrtvovanja u spasavanju ljudi i dobara, borbe za slobodu i ljudsko dostojanstvo, ispoljenu ličnu hrabrost i za djela koja doprinose srećnijem i humanijem življenju.

Medalja „Knez Ivo od Semberije“ dodjeljuje se i za naročito uspješne pojedince i pravna lica u oblasti poljoprivredne proizvodnje i privrede uopšte.

Zlatna medalja Filip Višnjić i Srebrna značka Grada BijeljinaMEDALjA „FILIP VIŠNjIĆ“

Medalja „Filip Višnjić“ je društveno priznanje koje se dodjeljuje za opštepriznati rad i djela koja su od posebnog značaja za Grad u oblasti umjetničkog rada i stvaralaštva, obrazovanja, nauke i kulture uopšte.
 

ZNAČKA GRADA BIJELjINA

Značka Grada Bijeljina je društveno priznanje koje se dodjeljuje za istaknuti rad, djela i lične uspjehe koji doprinose opštoj afirmaciji organizacija, institucija i Grada u raznim oblastima života i rada, sporta, fizičke kulture i drugim oblastima.
 

ZAHVALNICA

Zahvalnica Grada Bijeljina dodjeljuje se za učinjeno humano djelo, ispoljenu solidarnost i drugo djelo koje ima značaj za Grad.

 

Likovna rješenja oblika i izgleda priznanja utvrđuje Heraldička komisija, u saglasnosti sa Gradonačelnikom Bijeljine.

Izrada priznanja se vrši na osnovu etalona likovnih rješenja koji se posebno čuvaju. Izrada i promet predmeta koji imaju oblik i izgled priznanja Grada Bijeljina nisu dopušteni. Izuzetno, za potrebe muzeja i drugih ustanova, može se odobriti izrada imitacija priznanja.

 

DODJELA PRIZNANjA

Povelja Grada Bijeljina može se istom licu (pravnom ili fizičkom) dodijeliti samo jednom. Povelja Grada Bijeljina dodjeljuje se samo jednom godišnje. Ovo priznanje u jednoj godini može dobiti najviše tri lica. Medalja „Knez Ivo od Semberije“, Medalja „Filip Višnjić“ i Značka Grada Bijeljina mogu se u toku godine dodjeljivati više puta, pod uslovom da se inicijativa za dodjelu ovih priznanja dostavi nadležnom organu najkasnije 30 dana prije odlučivanja o dodjeli. Ova priznanja se mogu dodijeliti istom licu samo jednom u toku jedne godine. Zahvalnica Grada Bijeljina može se u toku godine dodjeljivati više puta i istom licu.

Priznanja Grada Bijeljina mogu se dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama. Inicijativu za dodjelu priznanja može dati politička organizacija, državni organ, preduzeće, ustanova ili druga organizacija u Grada. Prijedlog za dodjelu priznanja može podnijeti gradonačelnik i nadležno skupštinsko tijelo. Inicijative i prijedloge za dodjelu priznanja razmatra Komisija za nagrade i priznanja koja se obrazuje u skladu sa Poslovnikom Skupštine Grada.

Za dodjelu priznanja Grada Bijeljina nadležna je Skupština Grada, sem za Zahvalnice Grada Bijeljina, koje mogu dodjeljivati i gradonačelnik i predsjednik Skupštine Grada.