Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica

Ovdje unijeti sadržaj.

Odsjek za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica
Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 156
Adresa elektronske pošte: [email protected]
Šef Odsjeka: Ljubiša Tanacković

U Odsjeku za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica obavljaju se sledeći poslovi:
- koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i odsjecima Grada Bijeljina, nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru zakonskih ovlašćenja
- izrada analiza, informacija i izvještaja iz oblasti za koji je nadležan
- priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine Grada
- saradnja sa zdravstvenim i institucijama socijalne zaštite u ostvarivanju njihovih prava i obaveza
- podrška ostvarivanju prava i obaveza povratnika i raseljenih lica
- izrada evidencija i baza podataka o stanju vraćene imovine i njenoj obnovi
- izrada baze podataka o zbrinjavanju povratnika i raseljenih lica na području Grada
- saradnja sa nadležnim službama u opštinama povratka
- izradu propisanih evidencija u oblasti zadravstvene i socijalne zaštite,
- praćenje stanja i predlaganje mjera za poboljšanje stanja u oblastima za koje je osnovan
- izrada uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju
- učešće u izradi nacrta opštih i drugih normativnih akata koje donosi Skupština Grada iz oblasti za koje je nadležan
- praćenje i primjenu propisa i drugih akata iz oblasti rada Odsjeka,
- učešće u izradi programa rada Skupštine grada, Gradonačelnika i programa rada Odjeljenja, 
- sprovođenje zadataka definisanih Strategijom razvoja Grada i drugim planovima i programima iz djelokruga rada Odsjeka, a naročito:
   - učešće u procesu  planiranja, prikupljanja i dostavljanja statističkih i drugih podataka iz djelokruga rada, izrada analiza stanja u područjima iz djelokruga rada,
   - izrada informacija iz djelokruga rada koje su potrebne za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada i učešće u njegovoj izradi,
   - praćenje implementacije projekata te izrada informacija i izvještaja o napretku implementacije projekata iz djelokruga rada,
- obavljaju se i drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja odnosno poslovi koji su posebnim aktima stavljeni u djelokruga rada Odsjeka.