Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odjeljenje za društvene djelatnosti

Adresa:
Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 117
Faks: +387 (0)55 233 155

Adresa elektronske pošte:
[email protected]


Odjeljenje za društvene djelatnosti vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:

- predškolsko i školsko vaspitanje i obrazovanje
- zdravstvenu i socijalnu zaštitu
- nauku
- kulturu
- sport i fizičku kulturu
- omladinsko organizovanje
- natalitet i demografsku politiku
- porodicu i zaštitu prava djece
- javno informisanje
- humanitarne djelatnosti
- nevladine organizacije
- vjerska pitanja
- poslove vezane za izbjeglice, raseljena lica i povratnike
- službu pravne pomoći građanima kao i druge poslove koji mu se posebnim aktom stave u djelokrug rada.


U oblasti strateškog planiranja, praćenja realizacije Strategije razvoja Grada, vrednovanja i izvještavanja iz djelokruga rada, Odjeljenje naročito:
- priprema godišnji operativni plan rada, koji sadrži planirane projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekta;
- redovno prikuplja podatke od značaja za lokalni održivi razvoj i dostavlja ih Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije (Odsjek);
- priprema razne analize i studije u domenu svog rada i dostavlja ih Odsjeku;
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja;
- priprema i dostavlja informacije o eksternim akterima i predlaže njihovo učešće u strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju projekata;
- učestvuje u pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije i
- dostavlja izvještaje o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti koji priprema Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.


U oblasti promocije Grada, Odjeljenje naročito:
- promoviše dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju između odjeljenja i spoljnih aktera (privatnog sektora, nevladinih organiazcija, međunarodnih organizacija, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih i sportskih organizacija i institucija i dr.),
- kontinuirano promoviše Grad kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i stranih investicija koje doprinose kvalitetu života stanovništva,
- prezentuje materijale razvojnih potencijala Grada investitorima, donatorima, razvojnim agencijama i drugim eksternim akterima, u saradnji sa organizacionom jedinicom za lokalni ekonomski razvoj,
- realizuje i druge aktivnosti koje doprinose promociji Grada kao sredine koja aktivno radi na podizanju kvaliteta života i standarda življenja građana.


U Odjeljenju za društvene djelatnosti organizovani su

1. odsjeci:

Odsjek za kulturu, sport i fizičku kulturu i odnose sa vjerskim zajednicama
- Odsjek za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica
Odsjek za obrazovanje i nauku, nevladine organizacije, omladinu i porodičnu zaštitu

2. Služba pravne pomoći


 

Propozicije za izbor sportiste godine Grada Bijeljina 923.57KB
ANALIZA REZULTATA ANKETNOG UPITNIKA O STANjU MLADIH U LOKALNOJ ZAJEDNICI 811.71KB
Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata udruženja građana na području Grada Bijeljina 116KB
Kalendar kulturnih manifestacija/događaja Grada Bijeljina za period april-decembar 2022. god. 56.61KB
Konkurs za finansiranje naučno-istraživačkih radova u akademskoj 2021/2022. godini 57.5KB
Zahtjev za Ponosnu karticu 3+ 257.46KB
Izjava za Ponosnu karticu 3+ 287.36KB
Izvještaj o utrošku sredstava - udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu 56.5KB
Prijava na javni konkurs za dodjelu statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu 69.45KB
Smjernice za udruženja - organizacije civilnog društva (OCD) u okviru javnog konkursa za za utvrđivanje statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu u 2022. godini 98KB
Javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od opšteg interesa 2022. godine 59KB
Registar nevladinih organizacija/udruženja građana na teritoriji Grada Bijeljina - Evidencija Odjeljenja za društvene djelatnosti 271KB
Izvještaj o trošenju sredstava - projekti NVO NANB
Obrazac za sufinansiranje projekta NVO 138.13KB
Obrazac za kandidovanje projekta NVO 190.5KB
Zahtjev za finansiranje i sufinansiranje projekata NVO 226.08KB
Smjernice za udruženja - organizacije civilnog društva (OCD) u okviru javnog oglasa za finansiranje projekata udruženja građana u 2022. godini 103.5KB
Javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na području Grada Bijeljina u 2022. godini 66.5KB
Konačna rang-lista studenata koji su ispunili uslove Konkursa za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2021/2022. godini 181KB
Strategija razvoja socijalnog stanovanja u Gradu Bijeljina za period 2021-2030. godina 1.21MB
Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2021/2022. godini 64KB
RJEŠENjE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH RADOVA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI 114.53KB
Zahtjev za upis u spisak nevladinih organizacija i udruženja na području Grada Bijeljina 90.5KB
Zahtjev za dodjelu studentske stipendije 96.46KB
Pravilnik o raspodjeli sredstava za sport i fizičku kulturu 145.76KB
Obrazac upitnika za finansiranje završnih naučno-istraživačkih radova - magistarski rad 217.88KB
Obrazac upitnika za finansiranje završnih naučno-istraživačkih radova - doktorska teza 217.87KB
Zahtjev za finansiranje naučno-istraživačkog rada 108.76KB
LOD bilten (avgust 2015) 2.79MB