Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odjeljenje za društvene djelatnosti

Adresa:
Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 117
Faks: +387 (0)55 233 155

Adresa elektronske pošte:
[email protected]


Odjeljenje za društvene djelatnosti vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:

- predškolsko i školsko vaspitanje i obrazovanje
- zdravstvenu i socijalnu zaštitu
- nauku
- kulturu
- sport i fizičku kulturu
- omladinsko organizovanje
- natalitet i demografsku politiku
- porodicu i zaštitu prava djece
- javno informisanje
- humanitarne djelatnosti
- nevladine organizacije
- vjerska pitanja
- poslove vezane za izbjeglice, raseljena lica i povratnike
- službu pravne pomoći građanima kao i druge poslove koji mu se posebnim aktom stave u djelokrug rada.


U oblasti strateškog planiranja, praćenja realizacije Strategije razvoja Grada, vrednovanja i izvještavanja iz djelokruga rada, Odjeljenje naročito:
- priprema godišnji operativni plan rada, koji sadrži planirane projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekta;
- redovno prikuplja podatke od značaja za lokalni održivi razvoj i dostavlja ih Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije (Odsjek);
- priprema razne analize i studije u domenu svog rada i dostavlja ih Odsjeku;
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja;
- priprema i dostavlja informacije o eksternim akterima i predlaže njihovo učešće u strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju projekata;
- učestvuje u pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije i
- dostavlja izvještaje o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti koji priprema Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.


U oblasti promocije Grada, Odjeljenje naročito:
- promoviše dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju između odjeljenja i spoljnih aktera (privatnog sektora, nevladinih organiazcija, međunarodnih organizacija, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih i sportskih organizacija i institucija i dr.),
- kontinuirano promoviše Grad kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i stranih investicija koje doprinose kvalitetu života stanovništva,
- prezentuje materijale razvojnih potencijala Grada investitorima, donatorima, razvojnim agencijama i drugim eksternim akterima, u saradnji sa organizacionom jedinicom za lokalni ekonomski razvoj,
- realizuje i druge aktivnosti koje doprinose promociji Grada kao sredine koja aktivno radi na podizanju kvaliteta života i standarda življenja građana.


U Odjeljenju za društvene djelatnosti organizovani su

1. odsjeci:

Odsjek za kulturu, sport i fizičku kulturu i odnose sa vjerskim zajednicama
- Odsjek za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica
Odsjek za obrazovanje i nauku, nevladine organizacije, omladinu i porodičnu zaštitu

2. Služba pravne pomoći


 

Rang-lista studenata koji su ispunili uslove Konkursa za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2020/2021. godini 209.79KB
Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata udruženja građana na području Grada Bijeljina za 2019. godinu 272.2KB
Zahtjev za upis u spisak nevladinih organizacija i udruženja na području Grada Bijeljina 90.5KB
Prijava na javni konkurs za dodjelu statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu 69.45KB
Obrazac za kandidovanje projekta 86.5KB
Obrazac za sufinansiranje projekta 38KB
Zahtjev za finansiranje i sufinansiranje projekata NVO 37KB
RANG - LISTA Konkursa za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019. godini 187.51KB
Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata udruženja građana na području Grada Bijeljina za 2018. godinu 172.93KB
Spisak stipendista za 2018. godinu 103.13KB
Zahtjev za dodjelu studentske stipendije 96.46KB
Pravilnik o raspodjeli sredstava za sport i fizičku kulturu 145.76KB
Odluka o usvajanju Plana raspodjele sredstava za sport i fizičku kulturu za 2018. godinu 169.78KB
RANG - LISTA Konkursa za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2017/2018. godini 231.58KB
Obrazac upitnika za finansiranje završnih naučno-istraživačkih radova - magistarski rad 217.88KB
Obrazac upitnika za finansiranje završnih naučno-istraživačkih radova - doktorska teza 217.87KB
Zahtjev za finansiranje naučno-istraživačkog rada 108.76KB
Obrasci za kandidovanje projekata 97.5KB
LOD bilten (avgust 2015) 2.79MB
Rang-lista projektnih prijedloga OCD primljenih po Javnom pozivu za OCD u okviru projekta LOD IV u Gradu Bijeljina 203.45KB