Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za građevinske i upotrebne dozvole


Odsjek za građevinske i upotrebne dozvole

Adresa:
Karađorđeva ulica 4
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 193
Šef Odsjeka: Vlado Rabota
Adresa elektronske pošte: [email protected]

...
U Odsjeku za građevinske i upotrebne dozvole obavljaju se sljedeći poslovi:
- provođenje kompletnog upravno-pravnog postupka koji se vodi po zahtjevima stranaka za izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola
- priprema rješenja o građevinskoj i upotrebnoj dozvoli, donošenje rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje lokacijskih uslova, rješenja o otklanjanju nedostataka u postupku do izdavanja upotrebne dozvole, kao i rješenja o rušenju objekata
- izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima postoji službena evidencija u Odsjeku, pružanje obavještenja iz djelokruga rada Odsjeka
- priprema gradskih odluka iz oblasti urbanizma i građenja (iz nadležnosti Odsjeka) kao i ostali poslovi koji se pojave u njegovom radu
- obavljaju se i drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja, odnosno drugi poslovi koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.