Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Projekat "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH"


Projekat "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH" je višegodišnji projekat i trenutno je u drugoj fazi koja će trajati četiri godine (2020-2023).
 
Gradska uprava Grada Bijeljina je uspješno aplicirala i Grad Bijeljina je jedna od 41 jedinice lokalne samouprave iz BiH koje učestvuju u realizaciji ovog Projekta. 

Mjesne zajednice koje učestvuju u II fazi Projekta su: 

1. MZ Crnjelovo Gornje, 
2. MZ Donji Zagoni,
3. MZ “Novo Naselje”,
4. MZ “Sokolski dom” i
5. MZ Vršani 
 
Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ se fokusira na podsticanje lokalnog razvoja na čelu s mjesnim zajednicama jer upravo mjesne zajednice imaju ključnu ulogu u posredovanju između svojih građana i lokalne uprave.

Cilj projekta je unapređenje kvaliteta života građana i građanki u BiH kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građana i građanki u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i demokratske promjene na lokalnom nivou.

Navedeni projekat je zajednički projekat vlada Švajcarske i Švedske, a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vladom Brčko distrikta BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom pravde i oba entitetska Saveza opština i gradova.

 .....................

Realizovan četvrti projekat izabran na forumu građana MZ u okviru projekta „Jačanje uloge MZ u BiH“
 
U okviru druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ realizovan je projekat koji je od strane građana koji žive u Mjesnoj zajednici „Novo Naselje“ u Bijeljini izdefinisan kao prioritetan na forumu građana održanom u junu 2022. godine.
 
U Mjesnoj zajednici „Novo Naselje“ Bijeljina realizovan je projekat
Rekonstrukcija zgrade MZ Novo Naselje”, kojim je izvršena sanacija postojećeg Doma kulture, površine 80 m2 i poboljšana energetska efikasnost. Realizacijom projekta su obezbijeđeni preduslovi za unapređenje pružanja administrativnih usluga i uslovan prostor za intenzivnije korišćenje, kako za kulturna dešavanja, tako i za okupljanje i druženje građana MZ “Novo Naselje”. Kroz projekat su, takođe, omogućeni adekvatni uslovi za nesmetano funkcionisanje Savjeta MZ, kao i za aktivnije uključenje mladih u lokalna dešavanja u ovoj mjesnoj zajednici. Ukupna vrijednost projekta iznosi 34.934,04 KM, od čega su donatorska sredstva 8.957,45 KM a učešće Grada Bijeljina 25.976,59 KM. 

U ime Gradske uprave, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Grada Bijeljina koordinira projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, u kojem učestvuje pet MZ sa područja Bijeljine: Sokolski dom,  Vršani, Crnjelovo Gornje, Novo Naselje i Zagoni.
U toku 2022. godine uspješno su implementirani prioritetni projekti koji su izglasani na forumima građana u četiri projektne MZ, ukupne vrijednosti 129.889,60 KM, dok će prioritetni projekat jedne preostale MZ biti realizovan tokom 2023. godine.
 
Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ ima za cilj da unaprijedi rad mjesnih zajednica, kako bi direktno uticale na  lokalni razvoj kroz povećanje učešća građana u definisanju prioriteta lokalne zajednice, kao i njihovo uključivanje u rad mjesnih zajednica i rješavanje lokalnih potreba.
 
Navedeni projekat je zajednički projekat Vlade Švajcarske i Švedske, a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vladom Brčko distrikta BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom pravde i oba entitetska saveza opština i gradova. 

(Fotografije su na linku)