Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Javna rasprava u vezi Programa integrisanog razvoja riječnih koridora Save i DrineVlada Bosne i Hercegovine implementiraće Program integrisanog razvoja riječnih koridora Save i Drine (Projekat) uz sudjelovanje sledećih ministarstava: Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Federaciji BiH (FBiH), Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (RS), Vlade Brčko distrikta (SO) i odnosnih projektnih implementacijskih jedinica (PIJ-ovi).
Međunarodna banka za obnovu i razvoj pristala je da obezbijedi sredstva za finansiranje Projekata.
 
Pozivamo vas da 29.01.2020. godine, u 12:00 sati, prisustvujete javnoj raspravi koja će biti održana u zgradi administrativnog centra Vlade Republike Srpske, lamela A, konferencijska sala u prizemlju zgrade.

U prilogu su dokumenti koji će biti predmet javne rasprave:

Документи за јавну расправу 5.81MB