Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Poziv za prijavljivanje za dobijanje sredstava iz Čelindž fonda (Challenge fond)​Privredni subjekti sa područja BiH i Švedske po šesti put mogu da se prijave za dobijanje bespovratnih sredstava iz Čelindž fonda (Challenge fond).
Javni poziv otvoren je do 12. februara 2021. godine do 16:00 časova.
Raspoloživi fond za ovaj poziv je oko 420.000 evra. Sredstva su namijenjena privrednim subjektima sa inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.
Za potencijalne korisnike iz kategorije „startap-a“, koji su registrovani najmanje šest mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 evra, dok korisnici iz kategorije mikro, malih i srednjih preduzeća do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 evra.
Aplikanti moraju obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta, čija realizacija ne može biti kraća od 3 mjeseca, niti duža od 6 mjeseci.
Prijave na ovaj poziv moraju biti podnesene isključivo u elektronskoj formi na internet-stranici www.c2c.ba, u skladu s uputstvima koja se nalaze u dokumentu Vodič/Smjernice za aplikante, koji je sastavni dio Aplikacionog paketa koji čine sledeći dokumenti:


Čelindž fond je uspostavljen u okviru projekta Čelindž tu čejndž“ (Challenge to Change) koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), a sprovode ga Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) i Razvojna agencija Republike Srpske (RARS). Partner u projektu je i region Ostergotland u Istočnoj Švedskoj.
Ukupni rasploživi Čelindž fond je oko 3,9 miliona evra.