Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Uputsvo za postupanje u slučaju zemljotresa


 
SAVJETI GRAĐANIMA ZA POSTUPANjE U SLUČAJU ZEMLjOTRESA
  
PRIJE ZEMLjOTRESA:
•              Saznajte rizičnost područja u kome živite.
•              Uvježbajte postupanje u slučaju zemljotresa.
•              Pripremite se za naknadne udare i pojave.
•              Velike, teške, lomljive predmete držite na nižim policama.
•              Velike aparate, bojlere i police dobro pričvrstite za zid.
•              Učvrstite plafonske svjetiljke.
•              Popravite loše elektro-instalacije i pukotine u zidovima.
•              Odmaknite krevete od prozora, ne vješajte slike i ogledala iznad kreveta.
•              Baterijsku lampu i cipele držite pored kreveta.
•              Izaberite sigurna mjesta u svakoj prostoriji u vašem domu. Sigurno mjesto može da bude ispod stola ili uz unutrašnji zid, dalje od prozora i visokog namještaja.
•              Ako živite u seizmički aktivnom području, pripremite zalihe osnovnih potrepština.
•              Zemljotres je zastrašujuća pojava, posebno za djecu, zato razgovarajte o zemljotresu sa članovima vaše porodice.
•              Upoznajte se sa svim mogućim izlazima u vašoj kući ili na radnom mjestu koje možete iskoristiti u vanrednim situacijama.
•              Zaštitite svoju imovinu.
•              Hemikalije, pesticide i zapaljive proizvode držite u zatvorenim ormarima, sa dodatnom bravom i na najnižim policama.
•              Ugradite gibljive priključke da biste izbjegli isticanje gasa ili vode.
•              Poštujte seizmičke standarde kod izgradnje.
 
U TOKU ZEMLjOTRESA:

•              Spustite se, pokrijte i držite. Čučnite na sigurnom mjestu (ispod čvrstog stola ili kleknite uz unutrašnji zid); pokrijte glavu dok zemljotres traje.
•              Ukoliko se nalazite u krevetu, ostanite u njemu, a glavu zaštitite jastukom.
•              Ako ste u zatvorenom, ostanite unutra. Ako ste napolju, ostanite na otvorenom.
•              Ako se nalazite u priobalnom području, krećite se ka višim oblastima.
•              Ukoliko se nalazite u planinskom području ili u blizini nestabilnih nagiba, pazite na stijene koje padaju i ostala rušenja koja može izazvati zemljotres.
•              Odmaknite se od zgrada, uličnih svjetiljki, žica.
•              Na mjestima u kojima je mnogo ljudi ne žurite ka izlazu, sklonite se.
•              U visokim zgradama ostanite na spratu na kome ste se zatekli, ne koristite lift niti stepenice. Očekujte aktiviranje alarma.
•              U vožnji se ne zaustavljajte ispod mostova, elektro-vodova. Stanite što prije, ostanite u vozilu.
•              Ukoliko ste u invalidskim kolicima, potražite neki zaklon ako je moguće, zaključajte točkove i glavu zaštitite rukama.
•              Držite se dalje od prozora.
•              Pazite se predmeta koji vise sa zidova, nestabilnog namještaja.
•              Očekujte naknadno podrhtavanje tla.
  
NAKON ZEMLjOTRESA:

•              Ostanite na sigurnom mjestu dok podrhtavanje ne prestane, onda provjerite da li ste ozlijeđeni.
•              Nakon što ste se pobrinuli o sebi, pomozite povrijeđenim ili zatrpanim osobama.
•              Krećite se pažljivo i pazite na stvari koje su pale ili se slomile, stvarajući opasnost. Budite spremni na nova podrhtavanja, koja često prati jači zemljotres.
•              Ukoliko, nakon što podrhtavanje prestane, morate napustiti objekat u kome se nalazite, koristite stepenice, nikako lift.
•              Ako ste se prilikom zemljotresa zatekli na otvorenom, ostanite tako. Držite se na udaljenosti od zgrada, drveća, ulične rasvjete i elektro vodova.
•              Ako ste u kući, kada podrhtavanje prestane, obucite duge pantalone, košulju sa dugim rukavima, jače cipele i radne rukavice.
•              Ukoliko je došlo do manjeg požara ugasite ga. Smanjite opasnost od izbijanja većeg požara.
•              Ukoliko je došlo do prosipanja materija kao što su medicinske materije, benzin ili neke zapaljive tečnosti odmah ih pažljivo očistite.
•              Oprezno otvarajte vrata na ormarima.
•              Provjerite kakva su oštećenja nastala na vašoj kući. Ukoliko smatrate da vaša kuća, usljed oštećenja, nije dovoljno sigurna da bi se u njoj bezbjedno boravilo napustite kuću sa svim ostalim članovima vaše porodice.
•              Pomozite komšijama kojima je potrebna posebna pomoć. Starijim ljudima i invalidima može biti potrebna dodatna pomoć. Ljudima koji se brinu o njima ili onima koji imaju veći broj članova porodice može biti potrebna dodatna pomoć u vanrednim situacijama.
•              Uključite mali radio prijemnik (koji se napaja putem baterija) da biste čuli najnovije informacije o nastaloj situaciji kao i uputstva šta treba raditi.
•              Pazite na srušene elektro vodove ili oštećene plinske cijevi i držite se van jako pogođenih područja.
•              Ostanite izvan oštećenih zgrada i objekata.
•              Ako ste u mogućnosti fotografišite kuću spolja i iznutra da biste mogli nadoknaditi štetu, ukoliko ste platili osiguranje.
•              Izbjegavajte pušenje unutar zgrada i objekata.
•              Kada ulazite u neki objekat, nakon zemljotresa, budite izuzetno oprezni.
•              Telefon koristite samo da biste prijavili slučajeve kada je ugrožen nečiji život.
•              Ukoliko imate psa, nakon zemljotresa ga vežite jer usljed šoka uobičajeno mirne i dobroćudne životinje mogu se početi ponašati agresivno.