Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Četvrti poziv za prijavu projekata „Bolja regija počinje sa mladima“Regionalna kancelarija za saradnju sa mladima (RYCO) je objavila Četvrti poziv za prijavu projekata „Bolja regija počinje sa mladima“.
 
Rok za podnošenje prijava je 12. oktobar 2020 godine.
 
Opšti cilj predmetnog poziva je podrška civilnom društvu u zemljama Zapadnog Balkana i podsticanje pomirenja i regionalne saradnje mladih za vrijeme i nakon krize izazvane virusom COVID-19.
 
Specifični ciljevi:
  1. Pomirenje, interkulturni dijalog i učenje;
  2. Uticaj i zagovaranje;
  3. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva.
 
Na poziv se mogu prijaviti:
  1. Vodeći aplikanti:
·         neprofitne organizacije civilnog društva osnovane u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana.
  1. Partneri:
·         neprofitne organizacije civilnog društva;
·         srednje škole;
·         kulturne institucije;
·         sportska udruženja i organizacije;
·         sindikati.
 
Ukupan budžet predmetnog poziva iznosi 330 000 evra.
 
U prilogu su Smjernice za aplikante, a detaljne informacije dostupne su OVDJE.