Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Naredba o zabrani javnog okupljanja na Gradskom stadionu u BijeljiniNa osnovu člana 22., 45. i 46. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) i člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13) na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:
 
 
N A R E D B U
o zabrani javnog okupljanja na Gradskom stadionu u Bijeljini
 
 
            U cilju provođenja vanrednih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva:
 
  1. Zabranjuje se javno okupljanje na objektu Gradskog stadiona u Bijeljini, izuzev za zaposlene na stadionu i članove FK ''Radnik'' Bijeljina.
 
  1. Nadzor nad provođenjem ove Naredbe vršiće Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijska uprava Bijeljina.
 
  1. O izvršenju ove Naredbe, organ iz tačke 2. će svakodnevno izvještavati Gradski štab za vanredne situacije Grada Bijeljina.
 
  1. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.
 
 
Broj:    02-014-1-1003/20                                                           G R A D O N A Č E L N I K
Datum, 15. maj 2020. godine                                                               Mićo Mićić