Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Program za podršku civilnom društvu i Medija program u BiH za 2019. godinu - podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD u različitim oblastimaGeneralni cilj ovog poziva za prijedloge projekata je ojačati kapacitete OCD kako bi doprinijele društvenom razvoju u specifičnim sektorima. 

Nastoji se osnažiti civilno društvo u cilju ispunjavanja sljedećih ključnih uloga:
- Stvoriti jače veze prema građanima putem njihovog uključivanja u procese donošenja javnih politika, posežući za društvom kao cjelinom, uključujući marginalizovane grupe i lokalne zajednice i putem podsticanja građanskog aktivizma i učešća javnosti u donošenju politika;
- Postati profesionalni i pouzdani partneri u donošenju javnih politika i u reformskim procesima putem praktikovanja zagovaranja utemeljenog na dokazima u svim sektorima i putem monitoringa reformi;
- Doprinijeti jačanju odgovornog i inkluzivnog liderstva u političkoj, ekonomskoj i društvenoj sferi i pružati rano upozorenje u slučaju društvene promjene;
- Jačati ekonomski razvoj i stvoriti bolje veze sa poslovnom zajednicom putem promovisanja preduzetnika, socijalnih inovacija i stvaranja radnih mjesta.

Glavna pitanja koja će se rješavati ovim programom su:
- Dijalog između vladinog i nevladinog sektora je slab i nije institucionalizovan na svim nivoima;
- Učešće građana u procesima donošenja javnih politika i odluka na lokalnom nivou je sporadičan i nije institucionalizovan;
- Kapaciteti OCD, posebno na lokalnom nivou, su i dalje slabi;
- OCD dovoljno ne doprinose u borbi protiv korupcije i podršci socio-ekonomskom razvoju 
- Slobode medija i dalje su ugrožene i moraju se osigurati i ojačati.

Ukupni indikativni iznos koji je na raspolaganju za prijedloge projekata je 5.500.000 evra.

Nazivi 11 grupa – Podrška mrežama OCD u oblasti: 
Grupa 1: Obrazovanje; 
Grupa 2: Zdravstvo; 
Grupa 3: Socijalna inkluzija i socijalno preduzetništvo; 
Grupa 4: Ekologija i klimatske promjene; 
Grupa 5: Mladi; 
Grupa 6: Kultura; 
Grupa 7: Preduzetništvo i lokalna ekonomija; 
Grupa 8: Ženska prava; 
Grupa 9: Slobode i integritet medija; 
Grupa 10: Korupcija; 
Grupa 11: Jačanje političkog pluralizma.

Indikativna finansijska sredstva po grupi iznose 500.000 evra. 

Više informacija na:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1576580519338&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=167126