Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini
Projekat "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BIH)" (MZ projekat) ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta života građana i građanki u Bosni i Hercegovini kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice koje potpomažu aktivan angažman građana i građanki u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava. Projekat, u drugoj fazi koja traje od 2020-2024. godine, radi sa ukupno 41 jedinicom lokalne samouprave (JLS) i 199 MZ. MZ Projekat provodi UNDP u BIH u partnerstvu sa domaćim institucijama a finansiraju ga Vlada Švajcarske i Švedska.

Kroz aktivnosti MZ projekta u svim partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS) su uspostavljeni društveni centri kao odgovor na česte konstatacije lokalnog stanovništva da je jedan od najvećih problema u radu mjesnih zajednica neaktivnost, odnosno nezainteresovanost građana i građanki za učešće u radu mjesnih zajednica, prouzrokovana nedostatkom adekvatnog javnog prostora za druženje i različite aktivnosti od interesa za građane. Uspostavom društvenih centara,  MZ projekat je nastojao obezbijediti prostor za okupljanje i društveno korisno djelovanje građana i građanski kroz aktivizam te prostor za organizaciju različitih kulturnih, sportskih, edukativnih i drugih sadržaja.

 MZ projekat poziva organizacije civilnog društva (OCD) iz BiH da u saradnji sa JLS, koje su partneri na MZ projektu, dostave prijedloge projekata za poboljšanje sadržaja u društvenim centrima sa fokusom na slijedeće prioritetne sadržaje:

- rekreativne i slobodne aktivnosti, kao što su različiti hobiji, umjetnost, sport, rukotvorine i društvene aktivnosti, promoviranje zdravih i održivih životnih stilova, pristup internetu i novim tehnologijama itd. uz korištenje razmjene znanja članova zajednice kao modela za provođenje  aktivnosti.
- edukativne i aktivnosti usvajanja novih znanja, kao što su radionice i obuke, usvajanje novih vještina, treninzi za zapošljavanje poput „start up“ programa, ekonomsko osnaživanje žena i mladih, profesionalni razvoj i savjetovanje o razvoju karijere za mlade, programi za mlade, digitalne vještine, STEAM („nauka, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika”) za djecu i omladinu, interaktivni i „nauči kroz igru“ muzeji za djecu i sl.
- aktivnosti na uspostavi zajedničkog prostora gdje se članovi zajednice mogu sastajati, diskutirati, organizirati događaje i sesije usmjerene na učenje, praviti proslave i sl.
- aktivnosti usmjerene na brigu o članovima zajednice, kao što su posebne aktivnosti za starije, prostor za igru djece, programi za djecu i odrasle sa invaliditetom i sl.
- aktivnosti usmjerene na aktivizam i volonterizam u zajednici, kao npr. kampanje za čišćenje i ozelenjavanje, kampanje koje revitaliziraju identitet zajednice i sl.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 20.000,00 KM do 35.000,00 KM. Jedna OCD može podnijeti više od jednog projektnog prijedloga u saradnji sa relevantnom partnerskom JLS, ali iznos sredstava koja jedna OCD može dobiti ne smije prelaziti 70,000.00 KM. Putem ovog Javnog poziva može biti dodijeljen isključivo jedan projekat po partnerskoj JLS.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od dvanaest (12) do sedamnaest (17) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu septembar 2022. – februar 2024. godine.

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa partnerskim jedinicama lokalne samouprave MZ projekta.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese [email protected] sa naznakom "za MZ projekat". Pitanja se mogu postavljati do 15. jula, 2022. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

Rok za dopstavljanje prijava je 21. jul 2022. godine.

Više informacija na:

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=92570