Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Javni poziv malim i srednjim preduzećima iz industrija sa visokim emisijama ugljenika u svrhu tehničke i bespovratne finansijske podrške provedbi investicionih projekata dekarbonizacije
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku dekarbonizaciji malih i srednjih preduzeća (MSP) iz industrija sa visokim emisijama ugljenika (električna energija, čelik i cement) u sklopu projekta “Inkluzivna dekarbonizacija” (IDA) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a isti finansira Vlada Japana.

Tehnička i finansijska podrška dekarbonizaciji najmanje 20 MSP-a je predviđena u okviru druge komponente IDA projekta, a sastoji se od:

- Sprovedba detaljnog energetskog audita,
- Identifikacija potencijalnih mjera i projekata za dekarbonizaciju (sa fokusom na energetsku efikasnost i tehnologije obnovljivih izvora energije),
- Sprovedba analize energetskih, socio-ekonomskih i okolišnih benefita kao i uticaja identifikovanih mjera i projekata dekarbonizacije,
- Odabir mjera/projekta dekarbonizacije na osnovu prethodnih analiza i audita,
- Sprovedba odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima uz finansijsku podršku IDA projekta,
- Praćenje i nadzor sprovedbe, te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon sprovedbe odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima.

Svrha sprovedbe ovog seta aktivnosti je pružanje podrške MSP-ima u tranziciji ka nisko-karbonskom razvoju, kroz iskorištavanje potencijala energetske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, a sa krajnjim ciljem ublažavanja ili uklanjanja opasnosti i negativnog uticaja zavisnosti o fosilnim gorivima na njihovo buduće poslovanje i razvoj.


Više informacija možete pronaći na linku: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=90573