Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Javni poziv za podršku MSP u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće - "EU4Business Recovery"
U okviru projekta "EU4Business Recovery – Odgovor na COVID-19" objavljen je Javni poziv za podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće. Rok za prijavu je 12. decembar 2021. godine.
 
Cilj Javnog poziva je da doprinese povećanju kapaciteta poslodavaca za razvoj novih proizvoda i usluga, digitalizaciju i efikasnije korišćenje resursa. Takođe, cilj je podržati odabrane poslodavce da postanu otporniji kroz usvajanje održivih modela poslovanja, diversifikaciju proizvodnih profila i tržišta, pri čemu će zadržati postojeću radnu snagu i postepeno stvoriti preduslov za stvaranje novih radnih mjesta. 
 
Prihvatljivi aplikanti moraju da ispunjavaju sljedeće uslove: da su pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srpske/BiH, da pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih preduzeća, da obavljaju djelatnosti koje se odnose na proizvodnju tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda i da budu direktno odgovorni za pripremu i upravljanje projektom.
Ukupan budžet Poziva iznosi 1,4 miliona evra. Iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće se u rasponu od 70.000 do 100.000 evra.
 
U periodu od 15.11. do 19.11.2021. godine će se održavati onlajn info sesije za dodatne instrukcije i informacije u organizaciji Međunarodne organizacije rada (ILO). Zainteresovani aplikanti trebaju da se prijave za učešće na info sesijama na mejl [email protected].
 
U prilogu ovog obavještenja nalazi se Aplikacioni paket, a detaljne informacije dostupne su OVDJE
 
Molimo aplikante iz Republike Srpske da na mejl [email protected] potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.

Апликациони пакет 1.59MB