Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

JAVNI POZIV ZA DODJELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U FUNKCIJI SAMOZAPOŠLjAVANjA PREDUZETNIKA U 2021. GODINIJaвни позив за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника у 2021. години 107KB
Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника за 2021. годину 150KB
Прилог 1: Пријава на Јавни позив за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника 448.06KB
Прилог 2: Изјава о давању сагласности за објаву и коришћење резултата Јавног позива за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника 514.72KB
Прилог 3: Изјава о некориштењу бесповратних средстава из других извора у сврху самозапошљавања и/или покретања бизниса 514.81KB
Прилог 4: Пословни план самозапошљавања предузетника 686.15KB
Прилог 5: Извјештај о реализацији активности по јавном позиву за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника 49.88KB