Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U 2020. GODINIREPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
AGRARNI   FOND                               
GRADA  BIJELjINA
JIB 4402854230005
BROJ: 135 / 20.
Datum: 29.05.2020.god.
 
Na osnovu Odluke o programu korišćenja sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u 2020.godini ( „Sl. glasnik Grada Bijeljina“ ,broj: 19/20) i  Pravilnika o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu br: 114/20 od 18.05.2020. godine, Agrani fond Grada Bijeljina r a s p i s u j e: 
 
J A V N I   P O Z I V
ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U 2020. GODINI
          
Agrarni fond Grada Bijeljina raspisuje javni poziv za dostavljanje zahtjeva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednih proizvođača sa područja Grada Bijeljina.
 
Prava na podsticajna sredstva od Agrarnog fonda Grada Bijeljina imaju svi poljoprivredni proizvođači sa područja Grada Bijeljina koji imaju zasnovanu proizvodnju i potrebna dokumenta u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu.         
 
Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaj poljoprivredne proizvodnje u Agrarnom fondu počinje od 01.06.2020.godine.
 
Poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti podsticaj za sledeće poljoprivredne porizvodnje:

1. Podrška organizovanom otkupu povrća i voća (organizovanom otkupu duvana iz 2019. godine).
Rok za podnošenje zahtjeva za org.otkup duvana rod 2019.godine je do 01.08.2020.godine.  
Rok za podnošenje zahtjeva za organizovani otkup povrća i voća je do 30.11.2020.godine.  
 
2. Podrška stočarstvu.
Rok za podnošenje zahtjeva za podršku stočarstvu je do 31.10.2020.godine.
 
3. Podrška podizanju novih zasada voća.
Rok za podnošenje zahtjeva za podršku podizanja novih zasada voća je do 30.11.2020.godine.
 
4. Podrška plasteničkoj proizvodnji i navodnjavanju.
Rok za podnošenje zahtjeva za podršku plasteničkoj proizvodnji i navodnjavanju je do 31.10.2020.godine.  
Rok za podnošenje zahtjeva za Podršku nabavci sistema za navodnjavanje “Tifon“ je do 31.10.2020.godine.

5. Podrška izgradnji infrastrukture. Rok za podnošenje zahtjeva za podršku izgradnji infrastrukture je do 30.09.2020. godine.

6. Sredstva za vandredne i nepredviđene situacije (elementarne nepogode i dr). Rok za podnošenje zahtjeva za sredstva za vandredne i nepredviđene situacije (elementarne nepogode i dr) je do 30.11.2020. godine.  
          
7.  Pomoć  udruženjima. Rok za podnošenje zahtjeva za pomoć  udruženjima je do 30.09.2020.godine.  
 
8. Regres kamata za proljetnu sjetvu. Rok za podnošenje zahtjeva za regres kamata za proljetnu sjetvu je do 31.07.2020. godine.  
 
9.  Podrška edukaciji, prezentaciji projekata i posjeta sajmovima i podrška uvođenju sertifikovane proizvodnje. Rok za podnošenje zahtjeva za podršku edukaciji, prezentaciji projekata i posjeta sajmovima je do 31.12.2020.godine.  
Rok za podnošenje zahtjeva za podršku uvođenju sertifikovane proizvodnje je do 31.11.2020.godine.
Rok za podnošenje zahtjeva za sufinasiranje  analiza kvaliteta zemljišta je do 31.10.2020.godine.
Rok za podnošenje zahtjeva za sufinasiranje  nabavke osnovnog stada i plastenika sadnica i priključne mašine je do 30.09.2020.godine.
Rok za podnošenje zahtjeva za Poboljšanje kvaliteta zemljišta – kalcifikacija  je do 31.10.2020.godine

10. Afirmacija domaće poljoprivredne proizvodnje.
Zahtjevi se podnose Odjeljenju za poljoprivredu, Gradska Uprava Grada Bijeljina, putem pisarnice do 30.11.2020.godine.
 
Pravilnik o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu objaviće se u Službenom glasniku Grada Bijeljina i na veb stranici Grada Bijeljina:  https://www.gradbijeljina.org/sr/1576.agrarni-fond-grada-bijeljina.html
 
Zahtjevi se dostavljaju u kancelariju Agrarnog fonda Grada Bijeljina u Ulici Miloša Obilića 51/a ili putem pošte.
                
Sve informacije vezane za Pravilnik o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu, možete dobiti  na telefone: 206-984  i  imejl: [email protected]
 
Javni poziv biće objavljen u prostorijama Agrarnog fonda Grada Bijeljina, veb sajtu Grada Bijeljina: https://www.gradbijeljina.org/sr/1576.agrarni-fond-grada-bijeljina.html
 
                                 Agrarni fond Grada Bijeljina