Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Treći poziv za dostavljanje nagrade Evropske unije u područuju zdravlja za 2019. godinuPlanom rada za 2019. godinu u okviru Trećeg programa zdravlja 2014-2020, Generalni direktorat za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) Evropske komisije objavio je Poziv za dostavljanje prijava za nagrade Evropske unije u području zdravlja za 2019. godinu.

Cilj ovog poziva je smanjenje prekomjerne težine i gojaznosti kod djece i mladih. Snažna posvećenost gradova, nevladinih organizacija i škola je ključna u rješavanju ovog problema kod mladih i djece.

Na ovaj poziv se mogu prijaviti gradovi, nevladine organizacije i škole. Takođe na ovaj poziv se mogu podnijeti inicijative na navedenu temu koje su već završene (ali ne prije 1. januara 2016. godine) ili su još uvijek u toku, u trenutku objavljivanja poziva.

Budžet ovog poziva za dodjelu nagrada po svakoj od navedenih kategorija je 100 000 evra, i to:
  • Najbolja inicijativa koju je podnio grad 100 000 evra,
  • Najbolja inicijativa koju je podnijela nevladina organizacija 100 000 evra,
  • Najbolja inicijativa koju je podnijela škola 100 000 evra.

Krajnji rok za dostavljanje prijava na ovaj Poziv je 13.05.2019. godine, do 11:00 časova.

Na sledećem linku mogu da se pronađu sve neophodne informacije: https://ec.europa.eu/health/ngo_award/home_en.

Molimo aplikante iz Republike Srpske da obavijeste Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju ([email protected]) o podnošenju prijedloga projekata u okviru ovog poziva.