Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Javni poziv Ambasade Japana otvoren tokom cijele godine
GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama, odnosno direktno stanovništvu.
U okviru GAGP, grantovi se dodjeljuju javnim institucijama (opštinama i opštinskim javnim p​reduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili organizacijama civilnog društva koje sprovode relativno male projekte.

Unutar programa GAGP Japan podržava širok spektar projekata koji se baziraju na osnovne ljudske potrebe, kao i koji se baziraju na sigurnost. U Bosni i Hecegovini većina projekata koji se implementiraju unutar GAGP spada u sljedeće kategorije:
- Pomoć aktivnostima za deminiranje
- Javno zdravstvo
- Obrazovanje
- Socijalna zaštita
- Ruralni razvoj

Prihvatljivi aplikanti su: javne institucije (opštine i opštinska javna p​reduzeća), osnovne škole, domovi zdravlja i lokalne i međunarodne organizacije civilnog društva.

Maksimalan iznos raspoloživih sredstava po projektu je približno 156 000 KM.

Aplikacija se može dostaviti tokom cijele godine.

​Više informacija na:
http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/BHS/EconomicGAGP.html