Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Oglas za tehnički pregled objekata


REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
GRADONAČELNIK
Gradska uprava
Odjeljenje za prostorno uređenje
 
Broj: 02/2-050-2-19/21
Datum: 19.01.2021. godine
 
 
            Na osnovu člana 147. stav 7. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) i člana 7. stav 3. Pravilnika o vršenju tehničkog objekata i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 100/13), Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Bijeljina raspisuje
 
 
JAVNI KONKURS
 
 
Predmet javnog konkursa
Član 1.
            Odjeljenje za prostorno uređenje raspisuje javni konkurs za izbor fizičkih i pravnih lica za vršenje tehničkog pregleda objekta.
 
Uslovi za vršenje poslova tehničkog pregleda objekata
Član 2.
            Zakonom o uređenju prostora i građenju i Pravilnikom o vršenju tehničkog objekata i osmatranju tla i objekata je propisano da poslove tehničkog pregleda objekata mogu da vrše fizička lica odgovarajuće struke i pravna lica sa licencom za reviziju ili izradu tehničke dokumentacije ili izvođenje radova koji su predmet tehničkog pregleda.
 
Potrebna dokumentacija
Član 3.
  1. Fizička lica su dužna uz prijavu za javni konkurs dostaviti ovjerenu kopiju važeće licence Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske za reviziju ili izradu tehničke dokumentacije ili izvođenje radova.
  2. Pravna lica su dužna uz prijavu na javni konkurs dostaviti ovjerenu kopiju važećeg rješenja o registraciji izdatu od nadležnog suda i ovjerenu kopiju važeće licence Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske za reviziju ili izradu tehničke dokumentacije ili izvođenje radova.
 
Obavještavanje podnosilaca prijava o rezulatima javnog konkursa
Član 4.
  1. O rezultatima javnog konkursa svi podnosioci prijava biće obavješteni u pisanoj formi.
  2. Nakon sprovedenog javnog konkursa biće utvrđena lista fizičkih i pravnih lica za vršenje poslova tehničkog pregleda objekata koja će biti objavljena u Službenom glasniku Grada Bijeljina.
 
Objavljivanje javnog konkursa i rok za podnošenje prijava
Član 5.
  1. Javni konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli i internet stranici Grada Bijeljina i u dnevnom listu „Nezavisne novine“.
  2. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Nezavisne novine“.
  3. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
 
Adresa za podnošenje prijava
Član 6.
            Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na sljedeću adresu: Gradska uprava Bijeljina, Odjeljenje za prostorno uređenje, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1 76300 Bijeljina, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor fizičkih i pravnih lica za vršenje poslova tehničkog pregleda objekta“.
 
 
 
      P.O. GRADONAČELNIKA
      V.D. NAČELNIKA ODJELjENjA
       
     ____________________________________    
     Doc. dr Dragan Stanimirović, dipl. inž.