Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Obavještenje o raspisanom javnom uvidu i održavanju javne rasprave za Studiju: Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo za Projekat za izgradnju sistema za navodnjavanje u Semberiji prostorne cjeline ''Bijeljina Istok'' podsistem BNI-5 u Batkoviću


Vlada Republike Srpske
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede/
Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata
Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje (IDP)
 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS/Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata, daje sljedeće:
 
OBAVJEŠTENjE o raspisanom javnom uvidu i održavanju javne rasprave

za S t u d i j u: Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo za

Projekat za izgradnju sistema za navodnjavanje u Semberiji prostorne cjeline ''Bijeljina Istok'' podsistem BNI-5 u Batkoviću

Obavještava se javnost i zainteresovane organizacije da je za potrebe javnog uvida na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS/Jedinica za
koordinaciju poljoprivrednih projekata-nabavke i Grada Bijeljine objavljen nacrt Studije: Plan upravljanja živ.sredinom i procjena uticaja na društvo za Projekat za izgradnju sistema za navodnjavanje u Semberiji prostorne cjeline ''Bijeljina Istok'' podsistem BNI-5 u Batkoviću.

Uvid u predmetni dokument može se izvršiti u Odjeljenju za poljoprivredu Grada Bijeljine u periodu od 23. januara -  06. februara 2020. godine. Za vrijeme javnog uvida, zainteresovana fizička i pravna lica mogu da  podnesu primjedbe i mišljenja na nacrt Studije upisom u knjigu, koja će se nalaziti u prostorijama Odjeljenju za poljoprivrede Grada Bijeljine i/ili poštom na dolje navedene adrese, kao i elektronskim putem.
Javna rasprava za nacrt Plana upravljanja živ.sredinom i procjena uticaja na društvo za Projekat za izgradnju sistema za navodnjavanje u Semberiji prostorne cjeline ''Bijeljina Istok'' podsistem BNI-5 u Batkoviću održaće se Velikoj sali Skupštine Grada Bijeljine dana 07. februara 2020. godine (petak)  sa početkom u 12:00 časova.
 
Linkovi:

  • Grad Bijeljina/Obavještenja

http://gradbijeljina.org/sr/news/obavjestenja/obavjestenja/1439.plan-upravljanja-zivsredinom-i-procjena-uticaja-na-drustvo-razvoja-irigsistema-na-podrucju-semberije---izgradnja-irig-sistema-na-podrucju-dcrnjelovanbspnbsp.html

  • Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata-nabavke

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx#collapsible0
 
 
Grad Bijeljina                                                          Ministarstvo poljoprivrede,
Odjeljenje za poljoprivredu                               Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata 
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1                Trg Republike Srpske 1, Lamela A, 
76 300 Bijeljina                                                       78000 Banja Luka
Kontakt osoba: Milan Savić                              Kontakt osoba: Nevena Stojaković
Telefon: 055/201-167                                              Telefon: 051/338-932
E-mail: [email protected]                E-mail: [email protected]
                                                                                                 
                                                                                               
 
Direktor 
Mr Stefan Mitrović