Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Oglas o javnom izlaganju Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana „MZ Dašnica“ u Bijeljini


REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
GRADONAČELNIK
Gradska uprava grada Bijeljina
Odjeljenje za prostorno uređenje
 
Broj: 02/2-050-2-614/19
Datum: 26.12.2019. godine
 
Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Bijeljina na osnovu člana 47. stav (2) Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15 i 3/16) objavljuje
 
O G L A S
o javnom izlaganju Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana „MZ Dašnica“ u Bijeljini
 
Obavještavaju se vlasnici nepokretnosti u obuhvatu izmjene dijela Regulacionog plana „MZ Dašnica“ u Bijeljini i druga zainteresovana lica da će nacrt ovog dokumenta prostornog uređenja biti izložen na javni uvid u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina (Karađorđeva ulica broj 4 I sprat), u prostorijama J.P. „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina (Karađorđeva ulica broj 33) i holu Centra za kulturu u Bijeljini u periodu od 08.01.2020. do 07.02.2020. godine.
Pojašnjenja o predloženim planskim rješenjima zainteresovana lica mogu dobiti tokom trajanja javnog izlaganja u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina i J.P. „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina, svakim radnim danom od 08 do 15 časova.
Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na nacrt plana zainteresovana lica mogu dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina putem pisarnice i adrese elektronske pošte: [email protected] tokom trajanja javnog izlaganja.
Detaljnije informacije, objašnjenja i pomoć u formulisanju primjedaba zainteresovana lica mogu dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje (soba broj 17) i J.P. „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ D.O.O. Bijeljina (soba broj 5).
           
Odjeljenje za prostorno uređenje