Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

JAVNI POZIV ZAJEDNICAMA ETAŽNIH VLASNIKA (ZEV) ZA UČEŠĆE U KAMPANjI "OZELENIMO BIJELjINU"U skladu sa strateškim opredjeljenjem da do 2030. godine Bijeljina postane GRAD BUDUĆNOSTi, Gradska uprava Grada Bijeljina je u toku 2021. godine započela dugogoročnu kampanju ozelenjavanja grada i urbanih područja pod sloganom „Ozelenimo Bijeljinu zajedno“, u okviru strateškog koncepta „green BijeljINa“, koji za cilj ima stvaranje preduslova za održivi ekološki razvoj.

U sklopu pomenute kampanje Gradska uprava - Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije će u toku novembra pokloniti različite sadnice, koje će oplemeniti i ozeleniti prostore oko zainteresovanih ZEV-ova na području grada Bijeljina.

Cilj je da ovakav vid ozelenjavanja postane dio prakse kako Gradske uprave tako i samih građana kako bismo svi zajedno učestvovali i doprinosili stvaranju ljepšeg prostora za život svih građana.

Kako bi se ostvarila mogućnost da se dobiju sadnice, potrebno je da ZEV kupi isti broj sadnica, koliko će da dobije od Gradske uprave. Na ovaj način zajednički kreiramo ekološki čistiju Bijeljinu.

Sadnju će vršiti stanari ZEV-a, kako bi direktno učestvovali u ozelenjavanju našeg grada sa preporukom da se uključe i djeca-stanari. Na ovaj način djeca uče kako da daju svoj direktni doprinos u zaštiti životne sredine i kreiranju ekološki zdravijeg društva. 

Rok za prijave je 1.10.2023. godine a dodjela sadnica bi bila izvršena u novembru 2023. godine!
 
Sve ove aktivnosti predstavljaju samo dio „zelenog novembra“,  koji je dio strateškog koncepta „green BijeljINa“ koji u ime Gradske uprave iniciraju, kreiraju i realizuju Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije u saradnji sa relevantnim odjeljenjima, eksternim partnerima i građanima.

Prijava: https://forms.gle/UaKeRcBfuv5e7zm69

Sve dodatne informacije možete dobiti broj telefona 055/233-169 ili na e-mail: [email protected]