Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za upravno-pravne poslove i zaštitu korisnika


Odsjek za upravno-pravne poslove i zaštitu korisnika
Adresa:
Karađorđeva ulica 4
76300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 153
Adresa elektronske pošte: [email protected]
Šef Odsjeka: Željka Grujičić

U Odsjeku za upravno-pravne poslove i zaštitu korisnika obavljaju se sledeći poslovi:
- upravni i drugi stručni poslovi za utvrđivanje statusa i priznavanja prava korisnika boračko-invalidske zaštite,
- osiguravanje zdravstvene i socijalne zaštite korisnika,
- učešće u rješavanju stambenih i drugih potreba korisnika, u skladu sa zakonom, drugim propisima  i aktima organa Grada,
- obezbjeđivanje isplate mjesečnih primanja koja pripadaju korisnicima, u skladu sa propisima,
- održavanje i vođenje evidencija i izdavanja uvjerenja o činjenicama iz programa elektronske obrade podataka i evidencija o licima koja su regulisala vojnu obavezu i MTS, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
- drugi stručni poslovi koji su u vezi sa sistemom boračko-invalidske zaštite na području Grada Bijeljina.