Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive

Ovdje unijeti sadržaj.

Odsjek za poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive
Adresa:
Trf kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 144
Adresa elektronske pošte: [email protected]
Šef Odsjeka: Nada Stjepanović

U Odsjeku za poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive obavljaju se sledeći poslovi:
- prijem zahtjeva i drugih podnesaka koji su upućeni Gradskoj upravi, gradonačelniku i Skupštini Grada
- zavođenje akata u kartoteku i druge evidencije
- izdavanje radnih knjižica
- ovjera potpisa, rukopisa i prepisa
- izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija
- izrada akata po zahtjevu stranke i dostavljanje izvora informacija, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama,
- uspostava i održavanja arhive organa Grada,
- prijem, otprema i uručivanje pošte i
- drugi poslovi koji su propisima i aktima organa Grada stavljeni u djelokrug rada Odsjeka.