Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Stručna služba Skupštine

 
 

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300  Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 109
Faks: +387 (0)55 209 755
Adresa elektronske pošte: [email protected][email protected].
Sekretar Skupštine Grada: Dejan Blagojević

Rođen je 1978. godine u Gornjem Milanovcu (Republika Srbija).
Osnovnu i srednju školu završio je u Bijeljini.
Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Tokom studija radio je u „Pro kredit bank“ (ProCredit Bank) d.d. Sarajevo na mjestu administratora pravnih poslova.
Po završetku studija radio je u „Profi Nova“ a.d. Bijeljina na mjestu stručnog saradnika za pravne poslove, a nakon toga u „Novoj Banci“ a.d. Banja Luka na mjestu stručnog saradnika za internu kontrolu.
Svoju poslovnu karijeru nastavlja u Vladi Brčko Distrikta, u Odjeljenju za obrazovanje, na mjestu nastavnika pravne grupe predmeta, nakon čega je radio u JU OŠ „Meša Selimović“ Janja na mjestu sekretara škole.
Od 2010. godine radio je u Gradu Bijeljina u Odjeljenju komunalne policije na mjestu samostalnog stručnog saradnika za upravno-pravne poslove i komunalnog policajca, a nakon toga radio je na mjestu šefa Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima.
U julu 2020. godine imenovan je za v.d. sekretara Skupštine Grada Bijeljina, a u aprilu 2021. godine imenovan je za sekretara Skupštine Grada Bijeljina.
Neoženjen. 
 

.....

Stručna služba Skupštine obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe sazivanja i održavanja sjednica Skupštine i radnih tijela Skupštine. Stručna služba Skupštine priprema i organizuje sjednice Skupštine i njenih radnih tijela, daje stručna mišljenja u radu Skupštine i njenih radnih tijela, priprema i utvrđuje prijedlog Programa rada Skupštine i prati njegovo izvršenje, obezbjeđuje i priprema dokumentacioni materijal i podatke za Skupštinu i radna tijela i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, poslovnikom i aktima Skupštine.