Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Službeni glasnici Grada Bijeljina


Stručna služba Skupštine Grada Bijeljina izdaje „Službeni glasnik Grada Bijeljina“ u kom se objavljuju odluke i drugi akti koje donosi Skupština i Gradonačelnik Grada Bijeljina kao i akti drugih organa i organizacija za koje je predviđena službena objava.
Da bi Stručna služba dostavljala Službeni glasnik Grada Bijeljina potrebno je da se zainteresovana fizička i pravna lica na njega pretplate.
Pretplata za Službeni glasnik Grada Bijeljina u 2023. godini iznosi 270,00 KM (u cijenu je uračunat PDV).

Da bi se pretplatila na Službeni glasnik Grada Bijeljina“, zainteresovana fizička i pravna lica Stručnoj službi Skupštine Grada Bijeljina treba da dostave narudžbenicu sa
navedenim punim nazivom, tačnom adresom i brojem telefona.
Ukoliko naručilac do sada nije bio pretplaćen na „Službeni glasnik Grada Bijeljina“, pored navedenih podataka, treba da dostavi i potvrdu o registraciji JIB (za pravna lica), Uvjerenje o PDV-u (ukoliko je u sistemu PDV-a), a za fizička lica JMBG, kako bi Odjeljenje za finansije moglo da ispostavi fakturu.