Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za trezor


Odsjek za trezor

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 107
Adresa elektronske pošte: [email protected]
Šef Odsjeka: Gordana Kojić

 
U Odsjeku za trezor obavljaju se sljedeći poslovi:
- učešće u izradi bilansa budžeta Grada i praćenju njegovog izvršenja po svim potrošačkim jedinicama
- koordinacija rada sa Ministarstvom za finansije u vezi sa vođenjem i razvijanjem trezorskog poslovanja
- prijem i kontrola obrazaca za trezorsko poslovanje, unos podataka i vođenje pomoćnih knjiga i glavne knjige trezora Grada
- konsolidovanje i usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija između trezora Grada i budžetskih korisnika/ potrošačkih jedinica
- izrada periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja Grada, u skladu sa pravilnikom i standardima izvještavanja
- razvijanje i primjena računovodstvene metodologije u skladu sa zahtjevima međunarodnih računovodstvenih standarda i računovodstvenim propisima
- distribucija i kreiranje trezorskih izvještaja, u saradnji sa Ministarstvom finansija
- plaćanje po svim osnovama
- kontrola pravilnosti i zakonitosti korišćenja budžetskih sredstava sa stanovišta trezorskog poslovanja, uključujući sve potrošačke jedinice
- izrada svih procedura vezanih za trezorsko poslovanje i ostalih procedura i praćenje njihovog izvršenja
-  knjiženje drugih računa posebnih namjena
- otvaranje i zatvaranje računa, iniciranje naloga za izbor banaka, uključujući izradu posebnog dijela tenderske dokumentacije
- sortiranje i čuvanje dokumentacije u skladu sa propisima
- drugi poslovi po nalogu gradonačelnika i načelnika Odjeljenja