Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za legalizaciju


Odsjek za legalizaciju

Adresa:
Karađorđeva ulica 4
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 198

Šef Odsjeka: Dušan Savić

Adresa elektronske pošte: [email protected]

...
U Odsjeku za legalizaciju obavljaju se sljedeći poslovi:
- sprovođenje upravno-pravnog postupka koji se vodi po zahtjevima stranaka za legalizaciju objekata, odnosno, dijelova objekata, koji su započeti ili rekontruisani bez građevinske dozvole, kao i objekata izgrađenih na osnovu građevinske dozvole, na kojima je prilikom građenja odstupljeno od građevinske dozvole i glavnog projekta
- priprema naknadnih lokacijskih uslova, rješenja o građevinskoj i upotrebnoj dozvoli i drugih akata iz nadležnosti Odsjeka
- izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima postoji službena evidencija u Odsjeku, pružanje obavještenja iz djelokruga rada Odsjeka
- priprema gradskih odluka iz oblasti urbanizma i građenja (iz nadležnosti Odsjeka) kao i ostali poslovi koji se pojave u njegovom radu
- obavljaju se i drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja, odnosno drugi poslovi koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.