Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Javni pozivi i obavještenja

Spisak podnijetih zahtjeva po članu 29 Pravilnika - podrška manifestacijama 85.9KB
Obrazci za Pravilnik o načinu i uslovima podrške u poljoprivrednoj proizvodnji za 2024. godinu 118.69KB
ODLUKA O PROGRAMU KORIŠTENjA SREDSTAVA ZA PODRŠKU POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI U 2024. GODINI 117.22KB
PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA PODRŠKE U POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI ZA 2024. GODINU 415.01KB
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA ZA PODRŠKU POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI U 2024. GODINI 4.91MB
SPISAK ZA ISPALTU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU - PODRŠKA STOČARSTVU - TELAD ZA DALjI TOV 288.48KB
SPISAK ZA ISPLATU PODSTICAJA SPECIFIKACIJA KORISNIKA PODSTICAJA - PO BANKAMA - ORGANIZOVANI OTKUP VOĆA I POVRĆA 2023. GODINA 311.22KB
SPECIFIKACIJA KORISNIKA PODSTICAJA - PO BANKAMA - ORGANIZOVANI OTKUP VOĆA I POVRĆA 353.79KB
SPISAK ZA ISPLATU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU - PODRŠKA STOČARSTVU - TELAD ZA DALjI TOV 187.12KB
SPISAK ZA ISPLATU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU - PODRŠKA OSIGURANjU POLjOPRIVREDNIH USJEVA 223.08KB
SPISAK ZA ISPLATU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU - PODRŠKA PROIZVODNjI CVIJEĆA 190.93KB
SPECIFIKACIJA KORISNIKA PODSTICAJA PO BANKAMA - SPECIFIKACIJA OBRAČUNA REGRESIRANE KAMATE (krediti na IRB sredstva) - KORISNICI PODSTICAJA KOJI NE ISPUNjAVAJU USLOVE ZA PODSTICAJ PO PRAVILNIKU O NAČINU I USLOVIMA PODSTICAJA U POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI ZA 2023. GODINU 464.98KB
SPISAK ZA ISPLATU PODSTICAJA - SPECIFIKACIJA KORISNIKA PODSTICAJA PO BANKAMA - SPECIFIKACIJA OBRAČUNA REGRESIRANE KAMATE (krediti na IRB sredstva) 389.69KB
SPISAK ZA ISPLATU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU - PODRŠKA SERTIFIKOVANjU POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE 186.92KB
SPISAK ZA ISPLATU - SPECIFIKACIJA KORISNIKA PODSTICAJA PO BANKAMA ZA PROIZVODNjU I UZGOJ PČELA ZA 2023. GODINU 268.36KB
SPISAK ZA ISPLATU - SPECIFIKACIJA KORISNIKA PODSTICAJA PO BANKAMA ZA PROIZVODNjU I UZGOJ PČELA ZA 2023. GODINU 268.36KB
SPISAK ZA ISPLATU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU - PODRŠKA STOČARSTVU - VLASTITI UZGOJ JUNICA 184.38KB
SPISAK ZA ISPLATU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU - PODRŠKA STOČARSTVU - VLASTITI UZGOJ JUNICA 308.91KB
SPISAK ZA ISPLATU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU - PODRŠKA STOČARSTVU - VLASTITI UZGOJ PRIPLODNIH KOZA 189.51KB
SPISAK ZA ISPLATU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU - PODRŠKA STOČARSTVU - VLASTITI UZGOJ PRIPLODNIH OVACA 201.33KB
SPISAK ZA ISPLATU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU - PODRŠKA STOČARSTVU - PRASAD ZA DALjI TOV 184.61KB
SPISAK ZA ISPLATU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU - PODRŠKA STOČARSTVU - PRASAD ZA DALjI TOV 199.24KB
SPISAK ZA ISPLATU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU - PODRŠKA STOČARSTVU - NABAVKA OPREME U PČELARSTVU 190.84KB
SPISAK ZA ISPALTU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU PODRŠKA STOČARSTVU - VLASTITI UZGOJ KVALITETNO SUPRASNIH NAZINMICA 218.6KB
SPISAK ZA ISPLATU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU - PODRŠKA STOČARSTVU - VLASTITI UZGOJ KVALITETNO SUPRASNIH NAZINMICA 184.05KB
SPISAK ZA ISPLATU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU - PODRŠKA PLASTENIČKOJ PROIZVODNjI I NAVODNjAVANjU 265.98KB
SPISAK ZA ISPLATU ZAHTJEVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE OD AGRARNOG FONDA ZA 2023. GODINU - sredstva za vandredne i nepredviđene situacije - štete za 2023. godinu 256.31KB