Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Kontakt

Gradska uprava Grada Bijeljina.
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300  Bijeljina
Republika Srpska / BiH


Telefon: +387 (0)55 233 100 (centrala)
Faks: +387 (0)55 211 922


Adresa elektronske pošte: [email protected]


JMB/JIB: 4400358930002

PDV: 400358930002


Žiro-računi:

Jedinstveni račun trezora kod A.d. "Nova banka": 555-001-00777777-70

Račun javnih prihoda kod A.d. "Nova banka": 555-001-00002959-16
 

 

 


Pošalji poruku