Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Rang lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju uslove Javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja preduzetnika za 2022. god.