Званична интернет презентација
Град Бијељина

Поступак спровођења опозива Градоначелника

Oбразац и табела утврђених резултата након обједињавања 1.25MB
Одлука о утврђивању гласања након обједињавања 1.03MB
Одлука о утврђивању обједињених изборних резултата гласања 1.26MB
Одлука о утврђивању других непотпуних прелиминарних резултата са прилогом 1.65MB
Први непотпуни резултати гласања 448.73KB
Одлука о утврђивању првих непотпуних прелиминарних резултата са редовних бирачких мјеста 331.88KB
Одлуке о одбијању приговора 1.26MB
Рјешење о разрјешењу предсједника бирачког одбора за бирачко мјесто број 029Б024 - Пољопривредна и медицинска школа 124.01KB
Рјешење о измјени и допуни састава бирачког одбора за бирачко мјесто 029Б024 - Пољопривредна и медицинска школа 108.37KB
Рјешење о измјени и допуни састава бирачког одбора за бирачко мјесто 029Б021 - Економска школа 102.1KB
Рјешење о разрјешењу предсједника бирачког одбора за бирачко мјесто број 029Б021 - Економска школа 118.43KB
Рјешење о измјени и допуни састава бирачког одбора за бирачко мјесто 029Б001 000ННН - Сала за вјенчања Центар за културу "Семберија" 104.83KB
Рјешење о разрјешењу предсједника бирачког одбора за бирачко мјесто број 029Б001 000ННН - Сала за вјенчања Центар за културу "Семберија" 123.5KB
Рјешење о измјени и допуни састава бирачког одбора за бирачко мјесто ОШ Кнeз Иво oд Семберије 198.52KB
Рјешење о разрјешењу предсједника и замјеника предсједника бирачког одбора за бирачко мјсто ОШ Кнез Иво од Семеберије 110.7KB
РИК - одговор 01.2-03-9-3-23 60.78KB
РИК - рјешење 01.2-03-29-1-23 247.08KB
РИК - рјешење 01.2-03-21-1-23 236.62KB
РИК - одговор 01.2-03-18-1-23 64.06KB
РИК - обавјештење 01.2-03-16-1-23 118.94KB
РИК - одговор 01.2-03-15-2-23 55.27KB
РИК - Налог за поступање 01.2-03-13-1-23 51.53KB
РИК - одговор 01.2-03-10-1-23 51.83KB
РИК - одговор 01.2-03-9-1-23 67.02KB
РИК - одговор 01.2-03-8-4-23 56.34KB
РИК - одговор 01.2-03-8-2-23 101.35KB
РИК - одговор 01.2-03-7-2-23 54.65KB
РИК - Налог за поступање 01,2-03-03-1-23 44.36KB
Рјешење по жалби 01.2-03-30-1/23 253.36KB
Рјешење РИК 296.88KB
Рјешење Окружног суда у Бијељини 429.06KB
Рјешење о измјени и допуни састава бирачких одбора 696.03KB
Рјешење о именовању чланова БО 07.03.2023. 6.38MB
Рјешење о именовању чланова БО - мобилни тимови 164.82KB
Рјешење о именовању чланова бирачких одбора за бирачка мјеста 6.08MB
Одлука о стављању ван снаге Рјешења о именовању чланова бирачких одбора 103.38KB
Допуне рјешења о именовањима на мјесто чланова бирачких одбора 587.89KB
Рјешење о именовању чланова БО 5.11MB
Записник 6 575.11KB
Ексел табела приједлога за посматраче 22.02KB
Посматрачи опозив - приједлог тражи се 55KB
Допис Градоначелнику од 28.02.2023. 128.1KB
Записник 5 322.55KB
Записник 4 318.16KB
Записник 3 251.02KB
Записник 2 150.82KB
Записник 1 290.1KB
Одговор 01.2-03-10-1/23 51.83KB
Одговор 01.2-03-9-1/23 67.02KB
Одговор 01.2-03-8-2/23 101.35KB
План обуке и програм едукације 461.99KB
Захтјеви за уступање простора за локације бирачких мјеста 5.89MB
Одлука о садржају и изгледу гласачког листића 130.98KB
Приједлог кандидата за чланове БО (ворд) 26.75KB
Образац за подношење приговора Комисији (ворд) 66.5KB
Образац захтјева за акредитовање УГ (ворд) 86.5KB
Образац за акредитовање ПС (ворд) 81KB
Образац захтјева за акредитовање МП (ворд) 80.5KB
Образац приједлога чланова бирачких одбора (ворд) 74.5KB
Образац правила понашања (ворд) 78.5KB
Допис 1.43MB
Образац листе посматрача УГ (ворд) 89.5KB
Допис Градоначелника 160.45KB
Образац листе посматрача ПС (ворд) 87.5KB
Образац листе посматрача МП (ворд) 90.5KB
Образац изјаве - члан 3.6 Правилника (ворд) 49KB
Образац депонованих потписа овлашћених представника (ворд) 81.5KB
Редослијед политичких субјеката по бирачким одборима 4.38MB
Редослијед политичких субјеката 434.28KB
Приједлог кандидата за чланове БО 26.75KB
БО за унос имена чланова по ПС 61.75KB
Образац за подношење приговора Комисији 205.74KB
Образац захтјева за акредитовање УГ 172.58KB
Образац захтјева за акредитовање ПС 168.13KB
Образац захтјева за акредитовање МП 166.01KB
Образац приједлога чланова бирачких одбора 206.39KB
Образац правила понашања 232.95KB
Образац листе посматрача УГ 178.45KB
Образац листе посматрача ПС 178.45KB
Образац листе посматрача МП 181.08KB
Образац изјаве - члан 3.6 Правилника 134.34KB
Образац изјаве - члан 3.2 и 3.6 Правилника 135.15KB
Образац депонованих потписа овлашћених представника 221.95KB
Одлука о одређивању бирачких мјеста 2.65MB
Допис Градоначелнику 20. фебруар 2023. године 209.61KB
Захтјев Градској управи 563.44KB
Правилник о начину спровођења поступка опозива 11.89MB
Правила о раду Комисије 1.49MB
Позив ПС, жријебање 278.35KB
План активности Комисије 697.81KB
Одлука о покретању поступка опозива и именовању Комисије 522.27KB
Oбразац и табела утврђених резултата након обједињавања 1.25MB
Одлука о утврђивању гласања након обједињавања 1.03MB
Одлука о утврђивању обједињених изборних резултата гласања 1.26MB
Одлука о утврђивању других непотпуних прелиминарних резултата са прилогом 1.65MB
Први непотпуни резултати гласања 448.73KB
Одлука о утврђивању првих непотпуних прелиминарних резултата са редовних бирачких мјеста 331.88KB
Одлуке о одбијању приговора 1.26MB
Рјешење о разрјешењу предсједника бирачког одбора за бирачко мјесто број 029Б024 - Пољопривредна и медицинска школа 124.01KB
Рјешење о измјени и допуни састава бирачког одбора за бирачко мјесто 029Б024 - Пољопривредна и медицинска школа 108.37KB
Рјешење о измјени и допуни састава бирачког одбора за бирачко мјесто 029Б021 - Економска школа 102.1KB
Рјешење о разрјешењу предсједника бирачког одбора за бирачко мјесто број 029Б021 - Економска школа 118.43KB
Рјешење о измјени и допуни састава бирачког одбора за бирачко мјесто 029Б001 000ННН - Сала за вјенчања Центар за културу "Семберија" 104.83KB
Рјешење о разрјешењу предсједника бирачког одбора за бирачко мјесто број 029Б001 000ННН - Сала за вјенчања Центар за културу "Семберија" 123.5KB
Рјешење о измјени и допуни састава бирачког одбора за бирачко мјесто ОШ Кнeз Иво oд Семберије 198.52KB
Рјешење о разрјешењу предсједника и замјеника предсједника бирачког одбора за бирачко мјсто ОШ Кнез Иво од Семеберије 110.7KB
РИК - одговор 01.2-03-9-3-23 60.78KB
РИК - рјешење 01.2-03-29-1-23 247.08KB
РИК - рјешење 01.2-03-21-1-23 236.62KB
РИК - одговор 01.2-03-18-1-23 64.06KB
РИК - обавјештење 01.2-03-16-1-23 118.94KB
РИК - одговор 01.2-03-15-2-23 55.27KB
РИК - Налог за поступање 01.2-03-13-1-23 51.53KB
РИК - одговор 01.2-03-10-1-23 51.83KB
РИК - одговор 01.2-03-9-1-23 67.02KB
РИК - одговор 01.2-03-8-4-23 56.34KB
РИК - одговор 01.2-03-8-2-23 101.35KB
РИК - одговор 01.2-03-7-2-23 54.65KB
РИК - Налог за поступање 01,2-03-03-1-23 44.36KB
Рјешење по жалби 01.2-03-30-1/23 253.36KB
Рјешење РИК 296.88KB
Рјешење Окружног суда у Бијељини 429.06KB
Рјешење о измјени и допуни састава бирачких одбора 696.03KB
Рјешење о именовању чланова БО 07.03.2023. 6.38MB
Рјешење о именовању чланова БО - мобилни тимови 164.82KB
Рјешење о именовању чланова бирачких одбора за бирачка мјеста 6.08MB
Одлука о стављању ван снаге Рјешења о именовању чланова бирачких одбора 103.38KB
Допуне рјешења о именовањима на мјесто чланова бирачких одбора 587.89KB
Рјешење о именовању чланова БО 5.11MB
Записник 6 575.11KB
Ексел табела приједлога за посматраче 22.02KB
Посматрачи опозив - приједлог тражи се 55KB
Допис Градоначелнику од 28.02.2023. 128.1KB
Записник 5 322.55KB
Записник 4 318.16KB
Записник 3 251.02KB
Записник 2 150.82KB
Записник 1 290.1KB
Одговор 01.2-03-10-1/23 51.83KB
Одговор 01.2-03-9-1/23 67.02KB
Одговор 01.2-03-8-2/23 101.35KB
План обуке и програм едукације 461.99KB
Захтјеви за уступање простора за локације бирачких мјеста 5.89MB
Одлука о садржају и изгледу гласачког листића 130.98KB
Приједлог кандидата за чланове БО (ворд) 26.75KB
Образац за подношење приговора Комисији (ворд) 66.5KB
Образац захтјева за акредитовање УГ (ворд) 86.5KB
Образац за акредитовање ПС (ворд) 81KB
Образац захтјева за акредитовање МП (ворд) 80.5KB
Образац приједлога чланова бирачких одбора (ворд) 74.5KB
Образац правила понашања (ворд) 78.5KB
Допис 1.43MB
Образац листе посматрача УГ (ворд) 89.5KB
Допис Градоначелника 160.45KB
Образац листе посматрача ПС (ворд) 87.5KB
Образац листе посматрача МП (ворд) 90.5KB
Образац изјаве - члан 3.6 Правилника (ворд) 49KB
Образац депонованих потписа овлашћених представника (ворд) 81.5KB
Редослијед политичких субјеката по бирачким одборима 4.38MB
Редослијед политичких субјеката 434.28KB
Приједлог кандидата за чланове БО 26.75KB
БО за унос имена чланова по ПС 61.75KB
Образац за подношење приговора Комисији 205.74KB
Образац захтјева за акредитовање УГ 172.58KB
Образац захтјева за акредитовање ПС 168.13KB
Образац захтјева за акредитовање МП 166.01KB
Образац приједлога чланова бирачких одбора 206.39KB
Образац правила понашања 232.95KB
Образац листе посматрача УГ 178.45KB
Образац листе посматрача ПС 178.45KB
Образац листе посматрача МП 181.08KB
Образац изјаве - члан 3.6 Правилника 134.34KB
Образац изјаве - члан 3.2 и 3.6 Правилника 135.15KB
Образац депонованих потписа овлашћених представника 221.95KB
Одлука о одређивању бирачких мјеста 2.65MB
Допис Градоначелнику 20. фебруар 2023. године 209.61KB
Захтјев Градској управи 563.44KB
Правилник о начину спровођења поступка опозива 11.89MB
Правила о раду Комисије 1.49MB
Позив ПС, жријебање 278.35KB
План активности Комисије 697.81KB
Одлука о покретању поступка опозива и именовању Комисије 522.27KB

Oбразац и табела утврђених резултата након обједињавања 1.25MB
Одлука о утврђивању гласања након обједињавања 1.03MB
Одлука о утврђивању обједињених изборних резултата гласања 1.26MB
Одлука о утврђивању других непотпуних прелиминарних резултата са прилогом 1.65MB
Први непотпуни резултати гласања 448.73KB
Одлука о утврђивању првих непотпуних прелиминарних резултата са редовних бирачких мјеста 331.88KB
Одлуке о одбијању приговора 1.26MB
Рјешење о разрјешењу предсједника бирачког одбора за бирачко мјесто број 029Б024 - Пољопривредна и медицинска школа 124.01KB
Рјешење о измјени и допуни састава бирачког одбора за бирачко мјесто 029Б024 - Пољопривредна и медицинска школа 108.37KB
Рјешење о измјени и допуни састава бирачког одбора за бирачко мјесто 029Б021 - Економска школа 102.1KB
Рјешење о разрјешењу предсједника бирачког одбора за бирачко мјесто број 029Б021 - Економска школа 118.43KB
Рјешење о измјени и допуни састава бирачког одбора за бирачко мјесто 029Б001 000ННН - Сала за вјенчања Центар за културу "Семберија" 104.83KB
Рјешење о разрјешењу предсједника бирачког одбора за бирачко мјесто број 029Б001 000ННН - Сала за вјенчања Центар за културу "Семберија" 123.5KB
Рјешење о измјени и допуни састава бирачког одбора за бирачко мјесто ОШ Кнeз Иво oд Семберије 198.52KB
Рјешење о разрјешењу предсједника и замјеника предсједника бирачког одбора за бирачко мјсто ОШ Кнез Иво од Семеберије 110.7KB
РИК - одговор 01.2-03-9-3-23 60.78KB
РИК - рјешење 01.2-03-29-1-23 247.08KB
РИК - рјешење 01.2-03-21-1-23 236.62KB
РИК - одговор 01.2-03-18-1-23 64.06KB
РИК - обавјештење 01.2-03-16-1-23 118.94KB
РИК - одговор 01.2-03-15-2-23 55.27KB
РИК - Налог за поступање 01.2-03-13-1-23 51.53KB
РИК - одговор 01.2-03-10-1-23 51.83KB
РИК - одговор 01.2-03-9-1-23 67.02KB
РИК - одговор 01.2-03-8-4-23 56.34KB
РИК - одговор 01.2-03-8-2-23 101.35KB
РИК - одговор 01.2-03-7-2-23 54.65KB
РИК - Налог за поступање 01,2-03-03-1-23 44.36KB
Рјешење по жалби 01.2-03-30-1/23 253.36KB
Рјешење РИК 296.88KB
Рјешење Окружног суда у Бијељини 429.06KB
Рјешење о измјени и допуни састава бирачких одбора 696.03KB
Рјешење о именовању чланова БО 07.03.2023. 6.38MB
Рјешење о именовању чланова БО - мобилни тимови 164.82KB
Рјешење о именовању чланова бирачких одбора за бирачка мјеста 6.08MB
Одлука о стављању ван снаге Рјешења о именовању чланова бирачких одбора 103.38KB
Допуне рјешења о именовањима на мјесто чланова бирачких одбора 587.89KB
Рјешење о именовању чланова БО 5.11MB
Записник 6 575.11KB
Ексел табела приједлога за посматраче 22.02KB
Посматрачи опозив - приједлог тражи се 55KB
Допис Градоначелнику од 28.02.2023. 128.1KB
Записник 5 322.55KB
Записник 4 318.16KB
Записник 3 251.02KB
Записник 2 150.82KB
Записник 1 290.1KB
Одговор 01.2-03-10-1/23 51.83KB
Одговор 01.2-03-9-1/23 67.02KB
Одговор 01.2-03-8-2/23 101.35KB
План обуке и програм едукације 461.99KB
Захтјеви за уступање простора за локације бирачких мјеста 5.89MB
Одлука о садржају и изгледу гласачког листића 130.98KB
Приједлог кандидата за чланове БО (ворд) 26.75KB
Образац за подношење приговора Комисији (ворд) 66.5KB
Образац захтјева за акредитовање УГ (ворд) 86.5KB
Образац за акредитовање ПС (ворд) 81KB
Образац захтјева за акредитовање МП (ворд) 80.5KB
Образац приједлога чланова бирачких одбора (ворд) 74.5KB
Образац правила понашања (ворд) 78.5KB
Допис 1.43MB
Образац листе посматрача УГ (ворд) 89.5KB
Допис Градоначелника 160.45KB
Образац листе посматрача ПС (ворд) 87.5KB
Образац листе посматрача МП (ворд) 90.5KB
Образац изјаве - члан 3.6 Правилника (ворд) 49KB
Образац депонованих потписа овлашћених представника (ворд) 81.5KB
Редослијед политичких субјеката по бирачким одборима 4.38MB
Редослијед политичких субјеката 434.28KB
Приједлог кандидата за чланове БО 26.75KB
БО за унос имена чланова по ПС 61.75KB
Образац за подношење приговора Комисији 205.74KB
Образац захтјева за акредитовање УГ 172.58KB
Образац захтјева за акредитовање ПС 168.13KB
Образац захтјева за акредитовање МП 166.01KB
Образац приједлога чланова бирачких одбора 206.39KB
Образац правила понашања 232.95KB
Образац листе посматрача УГ 178.45KB
Образац листе посматрача ПС 178.45KB
Образац листе посматрача МП 181.08KB
Образац изјаве - члан 3.6 Правилника 134.34KB
Образац изјаве - члан 3.2 и 3.6 Правилника 135.15KB
Образац депонованих потписа овлашћених представника 221.95KB
Одлука о одређивању бирачких мјеста 2.65MB
Допис Градоначелнику 20. фебруар 2023. године 209.61KB
Захтјев Градској управи 563.44KB
Правилник о начину спровођења поступка опозива 11.89MB
Правила о раду Комисије 1.49MB
Позив ПС, жријебање 278.35KB
План активности Комисије 697.81KB
Одлука о покретању поступка опозива и именовању Комисије 522.27KB