Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење комуналне полиције

Адреса:
Улица Меше Селимовића 22
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 211 355
Факс: +387 (0)55 211 355

Адреса електронске поште:
[email protected]
[email protected]

 

 


Одјељење комуналне полиције обавља послове комунално-инспекцијског надзора над примјеном закона и других прописа из области комуналних и других дјелатности утврђених Законом о комуналној полицији, другим законима као и послове утврђене прописима Града. 

У вршењу комунално-инспекцијског надзора комунална полиција има права и обавезе утврђене законом и прописима Града из комуналних и других дјелатности.

У вршењу послова из своје надлежности Одјељење:
- спроводи одговарајуће поступке и предузима мјере у складу са законом
- израђује извјештаје и информације за потребе градоначелника и Скупштине Града
- обезбјеђује статистичке и друге показатеље о раду и доставља их надлежним органима и службама
- обезбјеђује комуникацију са јавношћу у складу са овлашћењима, укључујући и пријем пријава грађана и других субјеката
- организује и обавља административно-техничке послове и управљање ресурсима за потребе Одјељења, у складу са прописима и у координацији са надлежним органима и службама
- обавља друге послове из дјелокруга рада у циљу ефикасног и законитог остваривања функције комуналне полиције.

Одјељење комуналне полиције нема у свом саставу унутрашњих организационих јединица.