Званична интернет презентација
Град Бијељина

Мјесне заједнице

 
 
 
 Мјесна заједница  Предсједник савјета МЗ Број телефона
15. Мајевичка Предраг Тешић 065/844-933
Амајлије Драгана Дубајић 065/937-571
Балатун Мирко Богдановић 065/816-438
Бањица Небојша Пајић 065/925-219
Батар Саво Остојић 066/900-914
Батковић Душан Бобић 065/446-447
Бјелошевац Бранимир Вуковић 065/980-678
Богдановићи Владимир Радуловић 066/161 454
Бријесница    
Бродац Владан Панић 065/628-142
Буковица Горња Јован Ђокић 065/907-170
Буковица Доња Бранислав Ристић 066/971-160
Велика Обарска Предраг Спасојевић 065/604 838
Велино Село Ђорђе Матић 065/491-560
Вељко Лукић Саша Томић 066/710-179
Вршани Ђорђе Глишић 065/655-296
Вук Караџић Нада Павловић 066/902-016
Галац Драган Љубинковић 065/479-999
Главичице Биљана Симић 065/319-755
Глоговац Митар Госпавић 065/655-504
Голо Брдо Живорад Јелачић 065/537-837
Градац - Ступањ Станко Стајић 065/968-830
Даздарево  Томо Томић 065/413-333
Дашница Горан Новаковић 063/971-501
Дашница 1 Милан Лазић 065/869-366
Дворови Владимир Перић 066/716-815
Дијелови Зорица Саватић  066/254-522
Драгаљевац Горњи Драган Томић 065/594-366
Драгаљевац Доњи Мирослав Ђурановић 065/155-528
Драгаљевац Средњи Љубиша Милошевић 065/676-691
Загони Перица Лукић 066/644-726
Загони Доњи    Златенко Стевановић  065/236-023
Јања Радислав Боровчанин 065/787-143
Јоховац Стеван Ивановић 065/941-005
Ковачићи Љубомир Савић 066/385-684
Којчиновац Јоцо Обреновић 065/874-589
Крива Бара Младен Илић 065/524-016
Лединци Милка Ђукановић 065/804-418
Љељенча Јордан Чембић 066/277-511
Љесковац Младен Тешић 065/968-736
Магнојевић Горњи Драган Петровић 065/607-396
Магнојевић Доњи Илија Зарић 065/991-717
Магнојевић Средњи Лазар Новаковић 065/676-512
Мала Обарска    
Међаши Младен Симић 065/921-206
Модран Ведран Аврамовић 065/596-192
Нови Милан Остојић 065/248-699
Нови Дворови Срђан Љубоја 065/275-892
Ново Насеље Биљана Илић 065/958-402
Обријеж Младен Симић 066/600-482
Остојићево Славиша Митровић 065/792-460
Патковача Горан Спасојевић 065/983-786
Пиперци Лукић Жељко 065/067-835
Попови Дејан Вуковић 065/959-063
Пучиле Бранимир Андрић 065/604-722
Рухотина Раде Обрадовић 065/999-408
Соколски Дом Јовица Давидовић 065/512-907
Стари Град Милорад Јовић 065/924 115
Суво Поље Славица Обреновић 066/430-387
Трњаци Томислав Симић 065/592-526
Филип Вишњић Славиша Илић 065/309-582
Хасе Горан Марковић 065/349-280
Центар Јелена Вићановић 065/952-242
Црњелово Горње    
Црњелово Доње Мићо Живић 066/466-566
Чађавица Горња Анђелко Пантић 065/788-311
Чађавица Доња Јоцо Бојић 065/664-611
Чађавица Средња Неђо Јосиповић 065/582-547
Чардачине Јован Мирић 066/223-631
Ченгић
 
Мићо Тодоровић 065/943-784
 
 

Послови стручне и административно-техничке подршке у раду мјесних заједница, у оквиру Одсјека за послове мјесних заједница, извршавају се са сједиштем у мјесним канцеларијама:
- Мјесна канцеларија Трњаци за подручје мјесних заједница: Дворови, Трњаци, Крива Бара, Међаши, Даздарево, Бродац, Велино Село и Балатун
- Мјесна канцеларија Велика Обарска за подручје мјесних заједница: Велика Обарска, Црњелово Доње, Црњелово Горње, Батковић, Остојићево и Градац
- Мјесна канцеларија Главичице за подручје мјесних заједница Главичице, Рухотина, Јоховац, Батар, Бањица, Бјелошевац и Ченгић
- Мјесна канцеларија Јања за подручје мјесних заједница: Јања, Обријеж, Модран, Горњи Којчиновац, Чардачине и Љесковац
- Мјесна канцеларија Доњи Драгаљевац за подручје мјесних заједница: Доњи Драгаљевац, Доња Чађавица, Доњи Магнојевић, Средњи Магнојевић, Вршани, Нови, Доња Буковица и Пиперци
- Мјесна канцеларија Горњи Драгаљевац за подручје мјесних заједница: Горњи Драгаљевац, Горња Чађавица, Горњи Магнојевић, Горња Буковица, Средња Чађавица и Средњи Драгаљевац
- Мјесна канцеларија Суво Поље за подручје мјесних заједница Суво Поље, Загони, Доњи Загони, Ковачићи, Бријесница и Хасе
- Стручни и админстративно-технички послови за потребе осталих мјесних заједница обезбеђују се у сједишту Градске управе.Ради ефикаснијег, дјелотворнијег и економичнијег извршавања одређених послова из дјелокруга Градске управе и ефикаснијег остваривања права и интереса грађана, у оквиру Одјељења за општу управу образују се мјесне канцеларије:

1. Мјесна канцеларија Јања са сједиштем у Јањи за подручје насељених мјеста Јања, Обријеж, Којчиновац, Љесковац, Чардачине и Глоговац
2. Мјесна канцеларија Црњелово са сједиштем у Црњелову Горњем за подручје насељених мјеста Црњелово Горње и Црњелово Доње
3. Мјесна канцеларија Батковић са сједиштем у Батковићу за подручје насељених мјеста Батковић и Мала Обарска
4. Мјесна канцеларија Бродац са сједиштем у Броцу Горњем за подручје насељених мјеста Бродац Горњи, Бродац Доњи, Велино Село и Остојићево
5. Мјесна канцеларија Драгаљевац са сједиштем у Драгаљевцу Доњем за подручје насељених мјеста Драгаљевац Доњи, Драгаљевац Средњи, Чађавица Доња, Градац-Ступањ, Вршани и Нови
6. Мјесна канцеларија Суво Поље са сједиштем у Сувом Пољу за подручје насељених мјеста Суво Поље, Загони, Ковачићи и Доњи Загони
7. Мјесна канцеларија Буковица са сједиштем у Буковици Доњој за подручје насељених мјеста Буковица Доња, Пиперци и Главичорак
8. Мјесна канцеларија Главичице са сједиштем у Главичицама за подручје насељених мјеста Главичице, Батар, Јоховац, Рухотина, Бјелошевац, Бањица и Кацевац
9. Мјесна канцеларија Велика Обарска са сједиштем у Великој Обарској за подручје насељеног мјеста Велика Обарска
10. Мјесна канцеларија Дворови са сједиштем у Дворовима за подручје насељених мјеста Дворови, Дијелови, Даздарево, Тријешница и Крива Бара
11. Мјесна канцеларија Трњаци са сједиштем у Трњацима за подручје насељених мјеста Трњаци, Међаши и Балатун
12. Мјесна канцеларија Магнојевић са сједиштем у Магнојевићу Средњем за подручје насељених мјеста Магнојевић Доњи, Магнојевић Средњи, Магнојевић Горњи и Буковица Горња
13. Мјесна канцеларија Модран са сједиштем у Модрану за подручје насељених мјеста Модран и Ченгић
14. Мјесна канцеларија Драгаљевац Горњи са сједиштем у Драгаљевцу Горњем за подручје насељених мјеста Драгаљевац Горњи, Чађавица Средња и Чађавица Горња
15. За насељена мјеста Попови, Амајлије, Пучиле, Патковача, Голо Брдо, Хасе, Бријесница и Љељенча послови из дјелокруга мјесних канцеларија обављају се у Градској управи Града Бијељина.


У мјесној канцеларији обављају се управни, стручни и други послови који се односе на пријем поднесака, овјеру потписа преписа и рукописа, вођење матичних књига и издавање увјерења из јавних регистара који се код њих воде, издавање потврда о чињеницама о којима се не води јавна евиденција када је доказивање тих чињеница предвиђено законом, узимање изјава од грађана по замолницама надлежних органа, пријем, завођење и отпрема поште, стручна и административна помоћ мјесним заједницама као и други послови који се повјере посебним актом Градоначелника.