Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за послове мјесних заједница

 
 

 Адреса:
Улица Меше Селимовића 22
76 300  Бијељина

Телефон: +387 (0)55 211 787

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Далибор ЛазићУ Одсјеку за послове мјесних заједница обављају се стручни и административни послови везани за:
- рад и послове мјесних заједница у Граду Бијељина
- успостављање широке сарадње са органима, организацијама и удружењима на подручју мјесних заједница, у циљу рјешавања питања од општег интереса, а посебно на рјешавању питања комуналне инфраструктуре: путне мреже, водоводне мреже, јавне расвјете, одржавања и изградње комуналних и других објеката за друштвене намјене (домови културе, амбуланте, поште и др.)
- вођење регистра мјесних заједница
- пружање стручне и друге подршке и помоћи у раду савјета мјесних заједница
- други послови који му се ставе у дјелокруг рада.

Послови стручне и административно-техничке подршке у раду мјесних заједница, у оквиру овог Одсјека, извршавају се са сједиштем у мјесним канцеларијама:
- Мјесна канцеларија Трњаци за подручје мјесних заједница: Дворови, Трњаци, Крива Бара, Међаши, Даздарево, Бродац, Велино Село и Балатун
- Мјесна канцеларија Велика Обарска за подручје мјесних заједница: Велика Обарска, Црњелово Доње, Црњелово Горње, Батковић, Остојићево и Градац
- Мјесна канцеларија Главичице за подручје мјесних заједница Главичице, Рухотина, Јоховац, Батар, Бањица, Бјелошевац и Ченгић
- Мјесна канцеларија Јања за подручје мјесних заједница: Јања, Обријеж, Модран, Горњи Којчиновац, Чардачине и Љесковац
- Мјесна канцеларија Доњи Драгаљевац за подручје мјесних заједница: Доњи Драгаљевац, Доња Чађавица, Доњи Магнојевић, Средњи Магнојевић, Вршани, Нови, Доња Буковица и Пиперци
- Мјесна канцеларија Горњи Драгаљевац за подручје мјесних заједница: Горњи Драгаљевац, Горња Чађавица, Горњи Магнојевић, Горња Буковица, Средња Чађавица и Средњи Драгаљевац
- Мјесна канцеларија Суво Поље за подручје мјесних заједница Суво Поље, Загони, Доњи Загони, Ковачићи, Бријесница и Хасе
- Стручни и админстративно-технички послови за потребе осталих мјесних заједница обезбеђују се у сједишту Градске управе.


Ради ефикаснијег, дјелотворнијег и економичнијег извршавања одређених послова из дјелокруга Градске управе и ефикаснијег остваривања права и интереса грађана, у оквиру Одјељења за општу управу образују се мјесне канцеларије:
1. Мјесна канцеларија Јања са сједиштем у Јањи за подручје насељених мјеста Јања, Обријеж, Којчиновац, Љесковац, Чардачине и Глоговац
2. Мјесна канцеларија Црњелово са сједиштем у Црњелову Горњем за подручје насељених мјеста Црњелово Горње и Црњелово Доње
3. Мјесна канцеларија Батковић са сједиштем у Батковићу за подручје насељених мјеста Батковић и Мала Обарска
4. Мјесна канцеларија Бродац са сједиштем у Броцу Горњем за подручје насељених мјеста Бродац Горњи, Бродац Доњи, Велино Село и Остојићево
5. Мјесна канцеларија Драгаљевац са сједиштем у Драгаљевцу Доњем за подручје насељених мјеста Драгаљевац Доњи, Драгаљевац Средњи, Чађавица Доња, Градац-Ступањ, Вршани и Нови
6. Мјесна канцеларија Суво Поље са сједиштем у Сувом Пољу за подручје насељених мјеста Суво Поље, Загони, Ковачићи и Доњи Загони
7. Мјесна канцеларија Буковица са сједиштем у Буковици Доњој за подручје насељених мјеста Буковица Доња, Пиперци и Главичорак
8. Мјесна канцеларија Главичице са сједиштем у Главичицама за подручје насељених мјеста Главичице, Батар, Јоховац, Рухотина, Бјелошевац, Бањица и Кацевац
9. Мјесна канцеларија Велика Обарска са сједиштем у Великој Обарској за подручје насељеног мјеста Велика Обарска
10. Мјесна канцеларија Дворови са сједиштем у Дворовима за подручје насељених мјеста Дворови, Дијелови, Даздарево, Тријешница и Крива Бара
11. Мјесна канцеларија Трњаци са сједиштем у Трњацима за подручје насељених мјеста Трњаци, Међаши и Балатун
12. Мјесна канцеларија Магнојевић са сједиштем у Магнојевићу Средњем за подручје насељених мјеста Магнојевић Доњи, Магнојевић Средњи, Магнојевић Горњи и Буковица Горња
13. Мјесна канцеларија Модран са сједиштем у Модрану за подручје насељених мјеста Модран и Ченгић
14. Мјесна канцеларија Драгаљевац Горњи са сједиштем у Драгаљевцу Горњем за подручје насељених мјеста Драгаљевац Горњи, Чађавица Средња и Чађавица Горња
15. За насељена мјеста Попови, Амајлије, Пучиле, Патковача, Голо Брдо, Хасе, Бријесница и Љељенча послови из дјелокруга мјесних канцеларија обављају се у Градској управи Града Бијељина.

У области планирања рада и извјештавања из дјелокруга рада, Одсјек нарочито:
- израђује годишњи оперативни план рада Одсјека, у складу са прописаном методологијом, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси периодичне извјештаје,
- прикупља статистичке и друге податке, припрема разне анализе, студије, извјештаје и информације у дјелокругу  рада и доставља надлежним градским и другим органима,
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја,
- учествује у предлагању и припреми пројектних приједлога и пројектне документације, у оквиру дјелокруга рада,
- активно учествује у реализацији пројектних активности у мјесним заједницама у оквиру дјелокруга рада,
- обавља и друге послове по налогу Градоначелника и послове који се посебним актима ставе у дјелокруг рада.

Одлука о мјесним заједницама 205.85KB